Polityka Prywatności spółki CD PROJEKT RED
Data ostatniej aktualizacji: 24.04.2015


Witaj! W dokumencie „Polityka prywatności” wyjaśniamy sposób, w jaki gromadzimy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz co się z nimi dzieje, gdy korzystasz z gier i usług CD PROJEKT RED. Podobnie jak w przypadku naszej Umowy z Użytkownikiem, dla uproszczenia, zamieściliśmy w jednym miejscu zarówno pełną wersję tekstu, jak również wersję skróconą (która nie jest prawnie wiążąca). Przed rozpoczęciem korzystania z gry lub usługi CD PROJEKT RED po raz pierwszy, należy zaakceptować Politykę Prywatności. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami poprzez adres legal@cdprojekt.com. No to ruszamy!

TEKST PEŁNY

KRÓTKIE PODSUMOWANIE

1.

O NAS

1.1

Jesteśmy CD PROJEKT RED, część grupy CD PROJEKT SA z siedzibą pod adresem ul. Jagiellońska 74, kod pocztowy 03-301, Warszawa, Polska, numer KRS 0000006865. Spółka CD PROJEKT S.A., w rozumieniu ustawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego ochrony danych, jest administratorem danych osobowych. W dalszej części niniejszego dokumentu posługujemy się nazwą "CD PROJEKT RED" z uwagi na fakt, że spółka CD PROJEKT S.A. jest podmiotem prawnym, którego CD PROJEKT RED jest częścią.

Witaj, jesteśmy CD PROJEKT RED, a nasza siedziba znajduje się w Polsce.

2

CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

2.1

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy: wszystkich naszych stron internetowych, gier, forów, kanałów mediów społecznościowych, wsparcia klientów, wsparcia technicznego oraz wszystkich innych usług, które świadczymy (dalej łącznie w skrócie "usługi CD PROJEKT RED").

Polityka Prywatności opisuje różnego rodzaju dane, jakie gromadzimy na Twój temat. Opisuje również jak będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

2.2

W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie związane z danymi osobowymi (lub, w USA, informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby – ang. personally identifiable information) oraz danymi nieosobowymi (lub, w USA, informacjami które nie umożliwiają identyfikacji osoby – ang. non-personally identifiable information), które zbieramy od Ciebie, gdy korzystasz z usług CD PROJEKT RED. (Termin "dane osobowe" zasadniczo oznacza dane, które, samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi, mogą być użyte do identyfikacji użytkownika).

2.3

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w UE (w szczególności Dyrektywą o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej), w tym Polsce (w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przepisami prawa USA (w tym Children’s Online Privacy Protection Act [Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dzieci Online]) oraz gdziekolwiek indziej.

3

OCHRONA DZIECI

3.1

Jesteśmy świadomi, że spoczywa na nas szczególny obowiązek, aby chronić dane osobowe dzieci. Nie zbieramy i nie będziemy świadomie zbierać danych osobowych od żadnego dziecka poniżej 13 roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i obawiasz się o przetwarzanie przez nas danych osobowych Twojego dziecka, skontaktuj się z nami poprzez adres legal@cdprojektred.com.

Nie możemy i nie będziemy zbierać informacji osobowych o osobach poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców/opiekunów.

4

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY

4.1

W przypadku korzystania z usług CD PROJEKT RED, możemy gromadzić następujące informacje (sposób korzystania z nich jest opisany w dalszej części tego dokumentu):

 1. Twoje imię;
 2. Twój adres e-mail;
 3. Jakąkolwiek nazwę użytkownika (np. nick użytkownika na forum) która identyfikuje Ciebie w ramach którejkolwiek z naszych usług;
 4. Dane konta na platformie cyfrowej dotyczące naszych gier (takich jak konto GOG Galaxy, jeśli takie posiadasz), ale z wyłączeniem jakiekolwiek szczegółów finansowych;
 5. Jakiekolwiek inne informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych usług;
 6. Dane techniczne o jakimkolwiek urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych usług, w tym: połączenie internetowe i/lub sieciowe (w tym adres IP); jakikolwiek identyfikator urządzenia mobilnego, Twój system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania czy sprzętu lub inne szczegóły techniczne. Są to dane techniczne na temat naszych użytkowników i ich działań i wzorców, które nie zawierają danych osobowych;
 7. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, między innymi: informacje na temat tego, kiedy i jak korzystasz z usług; dane o ruchu; a także dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej;
 8. Szczegóły na temat korzystania przez Ciebie z sieci społecznościowych w związku z naszymi usługami (jeśli powiązałeś nasze usługi z kontem społecznościowym). Może to potencjalnie obejmować pewne informacje np. z Facebooka lub innych sieci społecznościowych (w tym dostęp do listy twoich znajomych, a także zebrane nieosobowe dane analityczne o naszych użytkownikach), ściśle na zasadach określonych w regulaminach, odpowiednio, Facebooka i innych sieci społecznościowych - w zakresie niezbędnym do zapewnienia Tobie dostępu do wszystkich funkcji gier i usług spółki CD PROJEKT RED, oraz
 9. Inne informacje niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania lub udzielić Ci wsparcia.

Gdy korzystasz z usług CD PROJEKT RED, możemy zbierać pewne dane na Twój temat (więcej informacji znajdziesz obok).

5

JAK ZBIERAMY OD CIEBIE INFORMACJE

5.1

Możemy gromadzić i przetwarzać informacje o Tobie w następujący sposób: (a) informacje przekazane nam za pośrednictwem usług CD PROJEKT RED; (b) informacje podane, gdy kontaktujesz się z nami lub zgłaszasz problem z usługami CD PROJEKT RED; oraz (c) możemy również poprosić o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych, a na które nie musisz odpowiadać. Możemy gromadzić te informacje za pośrednictwem usług CD PROJEKT RED lub zaufanych osób trzecich, które współpracują z nami w dodatkowych opcjonalnych sprawach, takich jak sondaże lub ankiety.

Będziemy zbierać informacje sami lub za pośrednictwem osób trzecich jeśli się na to zgodzisz - np. w przypadku ankiet.

6

PLIKI COOKIES

6.1

Zbieramy również informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat przejdź do Polityki dotyczącej plików cookies: [link]. Polityka dotycząca plików cookies stanowi część niniejszej Polityki Prywatności.

Poczytaj także o naszej Polityce dotyczącej plików cookies (link obok).

7

GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE

7.1

Informacje, które zbieramy od Ciebie będą przechowywane i przetwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przeniesienie, przechowywanie lub przetwarzanie. Będziemy podejmować niezbędne czynności, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Będziemy przechowywać Twoje dane w Europie. Zrobimy, co w naszej mocy, by były bezpieczne.

7.2

Wszystkie przekazane nam dane są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Po otrzymaniu Twoich danych, stosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.

8

JAK KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH

8.1

Będziemy korzystać z powyższych danych w następujący sposób:

 • Aby zapewnić, że usługi spółki CD PROJEKT RED są prezentowane jak najbardziej efektywnie dla Ciebie i Twojego komputera lub innego urządzenia, z którego możesz uzyskać dostęp do usług CD PROJEKT RED.
 • Aby dostarczyć Ci informacji, produktów lub usług, o które prosisz, a które w naszym przekonaniu są dla Ciebie interesujące - w szczególności, możemy wysyłać Ci newslettery lub e-maile o usługach spółki CD PROJEKT RED (oczywiście, jest to opcjonalne i przedtem poprosimy Cię o zgodę).
 • Aby wypełniać obowiązki wynikające z umów zawieranych pomiędzy nami a Tobą.
 • Aby zapewnić Ci dostęp do interaktywnych funkcji usług spółki CD PROJEKT RED, jeśli się na nie zdecydujesz.
 • Aby powiadamiać Cię o zmianach w usługach spółki CD PROJEKT RED.
 • Aby usprawniać lub modyfikować usługi spółki CD PROJEKT RED.
 • Aby obliczyć współczynniki konwersji i inne elementy związane z wydajnością usług spółki CD PROJEKT RED.

Będziemy korzystać z Twoich danych, aby świadczyć usługi CD PROJEKT RED oraz polepszać je, a także do komunikacji z Tobą (np. za pomocą newsletterów lub e-maili – jeśli wyrazisz na to zgodę).

8.2

Możemy udostępnić pewne zebrane dane oraz ogólne dane nieosobowe dotyczące Twojego zachowania (na przykład dane dotyczące sprzedaży na określonym terenie) partnerom zewnętrznym, którzy z nami współpracują przy świadczeniu usług CD PROJEKT RED (na przykład dostawcy systemów płatności) w celu zapewnienia wsparcia, poprawy lub zmiany usług CD PROJEKT RED. Możemy także udostępniać dane nieosobowe w ramach usług analizy danych, które pomogą nam świadczyć usługi CD PROJEKT RED.

Czasami, aby świadczyć nasze usługi, musimy udostępnić anonimowe, nieosobowe dane, np. o systemie operacyjnym.

UDOSTĘPNIANIE PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH

8.3

Pamiętaj, że wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem usług CD PROJEKT RED (np. w prywatnych wiadomościach, poprzez fora CD PROJEKT RED lub poprzez media społecznościowe) mogą ujawnić Twoje dane. Ponadto, wszelkie informacje, które zamieszczasz publicznie z wykorzystaniem usług spółki CD PROJEKT RED będą publicznie dostępne dla użytkowników CD PROJEKT RED i innych osób.

Korzystając z usług spółki CD PROJEKT RED masz możliwość udostępniania innym swoich danych osobowych. Zachowaj ostrożność -- odpowiedzialność leży po Twojej stronie.

9

GROMADZENIE INFORMACJI O OSOBACH TRZECICH ORAZ USŁUGI ZEWNĘTRZNE

9.1

Usługi CD PROJEKT RED mogą od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych lub usług osób trzecich. Nasza Polityka Prywatności nie odnosi się do tych zewnętrznych stron internetowych lub spółek, więc odsyłamy bezpośrednio do ich polityk prywatności.

W trakcie korzystania z naszych usług możesz trafić na linki pochodzące od osób trzecich lub też możemy przekierować Cię do osób trzecich. Wtedy Twoje dane mogą być gromadzone przez te osoby – na podstawie ich własnych polityk prywatności. Upewnij się, że wiesz, co w nich jest.

9.2

Niektóre usługi mogą obejmować współpracę z zaufanymi partnerami, np. naszą spółką siostrzaną GOG.com. Na przykład, możesz założyć konto GOG, aby uzyskać dostęp do usług takich, jak fora dotyczące Wiedźmina. W tym celu musimy udostępnić niektóre Twoje dane osobowe naszemu zaufanemu partnerowi - takie udostępnienie ma jednak charakter opcjonalny i następuje tylko za Twoją uprzednią zgodą. Udostępnione informacje będą chronione przez ich politykę prywatności.

Możemy świadczyć pewne usługi za pośrednictwem zaufanych partnerów jak np. GOG.com (nasza spółka siostrzana) – jeśli z nich korzystasz (opcjonalne), udostępnimy im pewne dane.

10

POWIADOMIENIA PUSH

10.1

W przypadku korzystania z naszych gier mobilnych, po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody, możemy wysłać powiadomienie push lub powiadomienia lokalne na urządzenie mobilne użytkownika, aby zapewnić aktualizacje tych gier. Można zarządzać nimi zwykle z poziomu sekcji Ustawień urządzenia.

Wykorzystujemy powiadomienia push, gdy wyrazisz na to zgodę.

11

INNE ZAGADNIENIA

11.1

Należy mieć na względzie, że CD PROJEKT RED podlega różnym obowiązkom prawnym i może być zobowiązane do stosowania się do żądań uprawnionych organów państwowych lub innych wymogów prawnych.

Może się tak zdarzyć, że będziemy musieli zastosować się do żądań przedstawionych nam przez uprawnione organy państwowe.

11.2

W przypadku - mało prawdopodobnej - reorganizacji lub fuzji CD PROJEKT RED możemy przekazać dane osobowe przejmującej osobie trzeciej, którą zobowiążemy do ochrony Twoich danych co najmniej w takim samym zakresie, jak zakres przewidziany na mocy niniejszej polityki prywatności.

Niezależnie od jakichkolwiek reorganizacji, przejęć, itp., twoje dane osobowe będą chronione w taki sam sposób, jak odbywa się to teraz. Nie masz się czego obawiać!

12

TWOJE PRAWA

12.1

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (a także usuwania), wszystkie dane podajesz absolutnie dobrowolnie. Na przykład, masz prawo zwrócić się do nas o nieprzetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych czy zmienić ustawienia swojego adresu e-mail tak, aby zrezygnować z wiadomości e-mail.

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci określone prawa. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres legal@cdprojektred.com.

12.2

W zależności od miejsca zamieszkania, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa związane z zachowaniem prywatności. Na przykład, w UE masz prawo wglądu do swoich danych, które posiadamy, możesz także zwrócić się do nas o usunięcie Twoich danych osobowych z naszego systemu.

12.3

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, lub masz jakieś pytania z nimi związane, prosimy o kontakt legal@cdprojektred.com.

13

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

13.1

Przypominamy również, że nasza Umowa z Użytkownikiem zawiera więcej informacji na temat profilu naszej działalności i świadczeniu usług CD PROJEKT RED oraz zawiera kilka postanowień, które mają również zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności. Można się z nią zapoznać tutaj.

Przeczytaj także naszą Umowę z Użytkownikiem.