CD PROJEKT S.A. Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 30. listopadu 2020

Přehled:

1. Tento dokument vysvětluje, jaké údaje se shromažďují v souvislosti s hrami a službami CD PROJEKT RED.
2. Je zde také vysvětleno, jakým způsobem tyto údaje používáme, kde je ukládáme a jak je chráníme.
3. Ve zkratce:
• Pokud chcete hrát naše hry nebo používat naše služby, musíme zpracovávat některé vaše údaje. Kdybychom chtěli tyto údaje zpracovávat za jiným účelem, než je nabídka našich her a služeb, vždy vás předem požádáme o souhlas.
• Někteří naši partneři (jako například GOG) nám pomáhají s vývojem našich her a služeb (např. diskusní fóra) a můžeme s nimi údaje sdílet v omezeném rozsahu – ale pouze pro naše účely.
• Vaše údaje nikdy nepředáváme třetím stranám za reklamními účely.
4. A konečně tento dokument vysvětluje, jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů.

Zdravíme vás! V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jakým způsobem shromažďujeme, ukládáme a používáme vaše osobní údaje, a co se s nimi děje při používání her a služeb CD PROJEKT RED. Podobně jako u naší Uživatelské smlouvy jsme připravili dvě verze textu: plné znění, které je právně závazné, a pak shrnutí jednotlivých oddílů, která vám snad trochu vysvětlí a zpřístupní právní jazyk. S těmito Zásadami ochrany osobních údajů musíte souhlasit před prvním použitím hry nebo služby společnosti CD PROJEKT RED. Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás obrátit na adrese privacy@cdprojektred.com. Jdeme na to!

PLNÉ ZNĚNÍ
KRÁTKÉ SHRNUTÍ

1. KDO JSME

1.1. Jsme CD PROJEKT S.A., společnost registrovaná v Polsku, která je správcem údajů podle předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie. Dále budeme označováni jako „CD PROJEKT RED“, jelikož CD PROJEKT RED je v rámci společnosti CD PROJEKT S.A. týmem zodpovědným za počítačové hry. Můžete nás kontaktovat pomocí e-mailové adresy privacy@cdprojektred.com nebo poštou na adresu: CD PROJEKT S.A., Jagiellońska 74, 03-301 Varšava, Polsko.

Ahoj, jsme CD PROJEKT RED a sídlíme v Polsku. Naše kontaktní údaje najdete tady!

1.2. Pro lepší a efektivnější ochranu veškerých osobních údajů jsme určili pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, neboli DPO), který je zodpovědný za dohled nad strategií na ochranu údajů a její implementaci a zajišťuje dodržování odpovídajících právních předpisů. Našeho DPO můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: dpo@cdprojektred.com.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností ohledně ochrany osobních údajů kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje jsou uvedeny naproti).

2. CO TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŘÍDÍ

2.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny naše webové stránky, hry, diskusní fóra, rozličné sociální sítě, zákaznickou i technickou podporu a další služby, které vám poskytujeme (dále společně jako „služby CD PROJEKT RED“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké různé údaje od vás shromažďujeme při používání her a služeb CD PROJEKT RED. Zákony o ochraně osobních údajů dodržujeme v plném rozsahu.

2.2. Konkrétně se tyto Zásady ochrany osobních údajů týkají osobních údajů (nebo ve Spojených státech „osobně identifikovatelných údajů“) a neosobních údajů (nebo ve Spojených státech „osobně neidentifikovatelných údajů“), které od vás shromažďujeme při používání služeb CD PROJEKT RED. („Osobní údaje“ v podstatě znamená údaje, pomocí kterých vás lze identifikovat, popř. v kombinaci s dalšími údaji.)

2.3. Respektujeme vaše právo na soukromí a vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v souladu s odpovídajícími právními předpisu EU a dalších zemí, ve kterých nabízíme své hry a služby.

3. OCHRANA DĚTÍ

3.1. Chápeme, že máme zvláštní povinnost chránit osobní údaje získané od dětí. Nyní vědomě neshromažďujeme ani v budoucnosti nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje od dětí do věku 16 let bez souhlasu jejich rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a přenos osobních údajů vašeho dítěte vám dělá starosti, kontaktujte prosím privacy@cdprojektred.com.

Pokud vám ještě není 16 let a chcete využívat našich služeb, je nutné získat souhlas vašeho rodiče nebo zákonného zástupce.

4. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

4.1. Když používáte služby CD PROJEKT RED, můžeme shromažďovat následující relevantní údaje (jakým způsobem je používáme je popsané později v tomto dokumentu):
1. Vaše jméno a příjmení,
2. Vaše e-mailová adresa,
3. Všechna uživatelská jména (jako například přihlašovací jméno v diskusním fóru), kterými se identifikujete při použití našich služeb,
4. Podrobnosti o vašem účtu na platformách pro distribuci digitálního obsahu týkající se našich her (jako například účet GOG Galaxy), pokud jej máte, ale ne vaše finanční údaje,
5. Technické podrobnosti o zařízeních, kterými k našim službám přistupujete, včetně: Internetové nebo síťové připojení (včetně IP adresy); identifikátor mobilního zařízení; váš operační systém, typ prohlížeče nebo jiného software; nebo vaše hardwarové či jiné podrobnosti.
6. Informace ohledně použití našich služeb včetně např. statistických údajů ohledně času a způsobu užití našich služeb, údajů o provozu a údajů o zeměpisné poloze. Zde se jedná o technické údaje o našich uživatelích a jejich činnostech a vzorce chování, které neobsahují jejich osobní údaje.
7. Podrobnosti o vašem používání služeb sociálních sítí a našich služeb (pokud spojíte naše služby s účtem na některé ze sociálních sítí nebo pokud budete komunikovat s našimi profily na sociálních sítích). Toto může také potenciálně zahrnovat určité údaje z Facebooku nebo jiných sociálních sítí (včetně přístupu k vašemu seznamu přátel a souhrnných neosobních analytických údajů o našich uživatelích), přísně v souladu s podmínkami používání Facebooku i dalších sociálních sítí – a v rozsahu potřebném pro zajištění veškeré funkcionality her a služeb CD PROJEKT RED; a
8. Další údaje, které nám skrze naše služby poskytujete.

Když používáte naše služby, shromažďujeme základní údaje o vás a vašich aktivitách.

4.2. Pokud používáte naše diskusní fóra, můžeme dále zpracovávat údaje automaticky generované vašimi aktivitami v rámci fóra: datum poslední aktivity, odebíraná vlákna, oblíbené příspěvky, ocenění ve fóru, redpoints („červené“ body v diskusním fóru), soukromé zprávy a příspěvky.

Můžeme také shromažďovat další údaje z diskusního fóra: kontaktní údaje (identifikátory systémů rychlých zpráv), adresy webových stránek, životopisní údaje, místa, zájmy, zaměstnání, obrázek (avatar), preferovaný jazyk uživatele.

4.3. Pokud se zúčastníte e-sports herního turnaje Gwentu (turnaje Gwent Ranked Play a Gwent Masters), můžeme zpracovat vaše údaje týkající se Gwentu, které získáme od naší sesterské společnosti GOG (která nese zodpovědnost za zprostředkování vašeho přístupu do hry GWENT: The Witcher’s Card Game), konkrétně:
• vaše GOG uživatelské jméno a avatar;
• Gwent-ID;
• zápis do protokolu uživatelské aktivity ve hře Gwent (čas přihlášení, čas odhlášení, protokol o odehraných zápasech, počet výher a proher, získané body zkušeností);
• vaše nasbírané karty a balíčky;
• osobní i skupinové párovací hodnoty (Matchmaking Rating – MMR a faction Matchmaking Ratings – fMMR);
• IP adresa;
• stát;

Pokud se konkrétně zúčastníte e-sports herních turnajů a akcí Gwent Masters – můžeme také zpracovat vaše údaje použité pouze v souvislosti s vaší účastí v těchto akcích, konkrétně:
• číslo pasu/občanského průkazu, vydavatel dokumentu, fotografie/sken dokumentu, občanství,
• vaše datum narození
• údaje o bankovním účtu pro účely vyplácení ceny
• vaše fotografie, pokud se účastníte turnaje Gwent
• místo narození
• korespondenční adresa
• jména vašeho otce a matky
• údaje o vaší účasti na oficiálních a autorizovaných akcích Gwentu
• korunní body (Crown Points – body používané v žebříčku hodnocení Gwent Masters)

Pokud se zúčastníte e-sports herního turnaje Gwent, můžeme potřebovat některé další vaše údaje, získané buďto od GOG nebo přímo od vás.

4.4. Pokud kontaktujete naši technickou podporu (buď přímo nebo pomocí funkcionalit pro nahlášení selhání programu v našich hrách nebo službách), můžeme zpracovávat další údaje potřebné k vyřešení dotazů nebo záležitostí podpory, jako jsou nashromážděné údaje chybových protokolů, které ukládá vaše zařízení, nebo technické parametry zařízení, pomocí něhož přistupujete ke službám CD PROJEKT RED.

Pokud zkontaktujete technickou podporu, mohou vás požádat o některé další údaje, jako jsou například protokoly o chybách nebo technické údaje o vašem zařízení.

4.5. Pro účely soutěží organizovaných týmem CD PROJEKT RED můžeme také zpracovávat vaší korespondenční adresu, telefonní číslo, jména účtů na sociálních sítích, vaší fotografii nebo číslo účtu.

Pokud se účastníte soutěží, které organizujeme, můžeme potřebovat i některé další vaše údaje.

4.6. Pokud s tím souhlasíte, můžeme dále shromažďovat také některé vaše neosobní údaje (hloubkové statistické informace ohledně vašeho používání našich her a služeb, informace ohledně zařízení, se kterými se k nim připojujete), abychom mohli lépe pochopit, jak se naše hry a služby používají, a na základě těchto znalostí je mohli vylepšit.

Pokud s tím souhlasíte, budeme moci shromažďovat telemetrické údaje, což jsou záznamy vašeho používání našich her a služeb.

4.7. Abychom vám umožnili hrát naše hry a používat naše služby, musíme zpracovávat údaje uvedené výše (kromě údajů popsaných v bodě 4.6). Pokud nám tyto výše uvedené údaje neposkytnete, nebudete moci hrát naše hry, účastnit se našich akcí a soutěží ani využívat naše služby.

Výše uvedené údaje jsou nezbytné, abychom vám mohli poskytnout naše služby.

4.8. Soubory cookie. My i naši partneři také shromažďujeme údaje o vaší osobě pomocí souborů cookie. O tomto tématu se můžete dozvědět víc, a také spravovat vámi vydané souhlasy, na odkazech na naše zásady pro používání souborů cookie („Cookie Policy“), které najdete v patičce našich webových stránek.

Chcete-li vědět, jaké typy souborů cookie používáme pro fungování našich služeb, prostudujte si naše zásady pro používání souborů cookie.

5. ODKUD O VÁS SHROMAŽĎUJEME ÚDAJE

5.1. Údaje o vás můžeme shromažďovat přímo od vás v následujících případech:
a. pokud nám své údaje poskytnete v rámci služeb CD PROJEKT RED;
b. pokud nás kontaktujete;
c. pokud nám nahlásíte chybu ve službách CD PROJEKT RED;
d. pokud nám poskytnete své údaje za účelem účasti v e-sports herním turnaji Gwent;
e. můžeme vás také požádat o vyplnění dotazníků, které používáme pro průzkum trhu. V každém případně není vyplnění takového dotazníku povinné. Tyto údaje můžeme shromažďovat pomocí služeb CD PROJEKT RED nebo důvěryhodných partnerů, kteří s námi spolupracují, například při provádění průzkumů či anket.

Shromažďujeme a zpracováváme údaje, které nám dáváte v souvislosti s našimi hrami a službami.

5.2. Údaje o vaší osobě můžeme shromažďovat i nepřímo (automaticky díky vašim aktivitám nebo od třetích stran), a to v následujících případech:
a. díky vašim aktivitám jako uživatele našich služeb (sem patří vaše IP adresa, země původu, vaše nákupy, vyúčtování virtuálního zboží a měny ve hře) – nashromážděné automaticky;
b. vaše údaje získané z GOG za účelem vaší účasti v e-sports herním turnaji Gwent.

Shromažďujeme a zpracováváme údaje, které získáme díky vašim aktivitám v rámci našich her a služeb.

5.3. Krátká zmínka o platebních údajích (v případě, že provedete nějakou platbu): Nezískáváme ani neukládáme jakékoliv vaše platební údaje, toto je plně v rukou příslušného poskytovatele platebních služeb. Pokud zakoupíte služby CD PROJEKT RED, zpracovatel platby nám oznámí provedení transakce a my vám poté zpřístupníme zakoupené zboží. Nikdy ovšem nezískáváme vaše skutečné platební údaje. Ukládáme pouze údaje ohledně datumu transakcí, měny, hodnoty a účelu provedené transakce.

Nikdy neshromažďujeme vaše platební údaje. Získáváme pouze údaje o provedení koupě a zajistíme poskytnutí zakoupeného zboží. Jediné údaje, které uchováváme, jsou datum, měna, hodnota a účel transakce.

6. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

6.1. Zpracováváme vaše údaje, abychom vám mohli poskytnout využívané služby CD PROJEKT RED a mohli plnit naše závazky plynoucí ze všech smluv mezi vámi a námi, včetně:
a. poskytnutí produktů či služeb, které jste od nás požadovali;
b. umožnění vašeho používání interaktivních prvků služeb CD PROJEKT RED;
c. provozování soutěží organizovaných týmem CD PROJEKT RED (včetně kontaktování účastníků, výběru uchazečů, rozdělení cen, odvodu daní z těchto cen);
d. umožnění vaší účasti na e-sports herním turnaji Gwent.

Dále zpracováváme vaše údaje tam, kde nám to ukládají odpovídající právní předpisy:

e. pro účetní, daňové a právní účely;
f. pro účely právní odpovědnosti, jak ji definují právní předpisy EU (GDPR).

Vaše údaje můžeme také zpracovávat v našem vlastním oprávněném zájmu nebo oprávněném zájmu třetích stran:
g. abychom s vámi mohli komunikovat jako s uživatelem našich služeb;
h. abychom vám mohli oznámit změny ve službách CD PROJEKT RED;
i. abychom mohli udržovat, vylepšovat nebo upravovat služby CD PROJEKT RED;
j. abychom mohli vypočítat převodní poměry a další prvky funkční charakteristiky služeb CD PROJEKT RED.

V konkrétních případech budeme vaše údaje zpracovávat na základě vašeho souhlasu, pokud nám jej poskytnete (takovýto souhlas můžete kdykoliv odvolat, což ale nebude mít vliv na oprávněnost zpracovaní, které proběhlo před odvoláním souhlasu):

k. k poskytnutí marketingových informací (včetně personalizovaných a cílených marketingových e-mailů) ohledně zboží či služeb, které od nás požadujete, nebo o které byste podle nás mohli mít zájem – vám můžeme například zaslat newsletter s našimi službami;
l. pro cílení a personalizaci naší marketingové komunikace, nabídek a reklam, které zobrazujeme na našich webových stránkách a webových stránkách třetích stran, včetně služeb založených na nashromážděných kombinovaných údajích o vaší osobě.

Vaše údaje použijeme pro různé účely s cílem zprostředkování použití našich služeb nebo z důvodu našich zákonných povinností nebo oprávněného zájmu. V konkrétních případech budeme vaše údaje zpracovávat na základě vašeho souhlasu (který můžete kdykoliv odvolat).

6.2. Vaše osobní údaje můžeme v případě personalizace nebo zacílení našich marketingových komunikací, nabídek a reklam profilovat. To znamená, že vaše nashromážděné údaje můžeme použít k úpravě komunikace adresované vaší osobě, abychom naplnili vaše potřeby. V takových případech nepoužíváme pro rozhodnutí, která by mohla ovlivnit vaše právní postavení, žádné algoritmy (např. neposíláme vám automatické nabídky na základě vašeho chování během hry).

Pokud se rozhodnete, že od nás již nechcete dostávat personalizované nabídky, produktová doporučení nebo marketingové informace, můžete tuto službu kdykoliv odmítnout.

Můžeme využívat profilování pro nabídku nejlepších možných služeb a zasílání vhodné komunikace. Nicméně na základě profilování nikdy neděláme automatická rozhodnutí, která by mohla ovlivnit vaše právní postavení.

6.3. Můžeme zpracovávat a našim partnerům, kteří nám pomáhají při poskytování služeb CD PROJEKT RED (např. platební zprostředkovatelé nebo entity provádějící analýzu dat), poskytovat některé souhrnné, obecné a neosobní údaje ohledně uživatelského chování (např. prodeje dle regionu).

Někdy musíme sdílet vaše souhrnné, anonymizované údaje, jako například operační systém uživatele, abychom mohli provozovat naše služby.

7. JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI

7.2. Jak dlouho ukládáme vaše údaje? Vaše osobní údaje ukládáme pouze po takovou dobu, po kterou je potřebujeme pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, buďto je smažeme nebo anonymizujeme.

Obecně budeme vaše údaje ukládat pouze po dobu užívání našich služeb. Poté můžeme některé omezené údaje o vaší osobě používat ještě pro účetní, daňové a právní účely.

7.3. Konkrétní doby ukládání:
a. údaje spojené s používáním dané služby budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy týkající se přístupu k dané službě (např. diskusní fórum CD PROJEKT RED). Až ukončíte své používání dané služby, omezené údaje, které jsme o vás nashromáždili – v rozsahu a po dobu požadovanou odpovídajícím právním předpisem – budeme i nadále uchovávat pro účetní, daňové nebo právní účely;
b. údaje související s Gwentem, které jsme od vás nebo GOG obdrželi po dobu platnosti smlouvy týkající se účasti na e-sports herní soutěži Gwent (např. do té doby, než uzavřete svůj Gwent účet nebo nás přímo informujete o skončení vašeho zájmu o účast v soutěži). Následně, podobně jako je tomu v bodě a výše, budeme po dobu několika dalších let uchovávat některé vaše údaje pro účetní, daňové a právní účely;
c. pokud nás kontaktujete, ale naše služby nepoužíváte, uložíme tuto korespondenci po nezbytně nutnou dobu, abychom na váš dotaz odpověděli a následně po nezbytně nutnou dobu pro účely práva nebo právní zodpovědnosti;
d. údaje zpracovávané pro marketingové účely budeme ukládat, dokud neodvoláte svůj souhlas; posléze vaše údaje odstraníme bez zbytečného odkladu a nejpozději jeden měsíc od okamžiku odvolání souhlasu.

8. SDÍLENÍ ÚDAJŮ

8.1. Berte vždy v potaz, že veškerá vaše komunikace zprostředkovaná pomocí služeb CD PROJEKT RED (např. pomocí soukromích zpráv, na diskusních fórech a sociálních sítích CD PROJEKT RED) může obsahovat informace o vaší osobě. Jakékoliv údaje, které zveřejníte pomocí služeb CD PROJEKT RED, budou dostupné uživatelům CD PROJEKT RED a dalším. Neneseme žádnou zodpovědnost za vaše užití osobních údajů, které jste z vlastní vůle poskytli veřejnosti pomocí služeb CD PROJEKT RED, ani za aktivity dalších uživatelů nebo třetích stran, kterým jste své údaje poskytli nebo veřejně zpřístupnili.

Při používání služeb CD PROJEKT RED máte možnost sdílet své osobní údaje s ostatními nebo je veřejně zpřístupnit. Upozorňujeme vás, že za takové sdílení údajů nesete zodpovědnost sami.

9. SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍMI STRANAMI A POSKYTOVATELI EXTERNÍCH SLUŽEB

9.1. Služby CD PROJEKT RED mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky či služby třetích stran. Naše Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na tyto externí stránky ani společnosti, přečtěte si tedy přímo jejich zásady ochrany osobních údajů.

Ve službách CD PROJEKT RED se mohou nacházet odkazy třetích stran. Tyto mohou od vás shromažďovat údaje v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Nezapomeňte se s nimi seznámit.

9.2. Některé služby mohou vyžadovat opakované interakce s naší sesterskou společností, GOG, případně s dalšími důvěryhodnými partnery. Můžete si například pro přístup ke službám jako diskusní fórum vytvořit účet GOG. V takovém případě budeme muset sdílet některé vaše osobní údaje s našimi důvěryhodnými partnery.

Poskytujeme některé služby přes naše důvěryhodné partnery, jako jsou GOG, a některé údaje s nimi musíme sdílet.

10. NAŠI DŮVĚRYHODNÍ PARTNEŘI

10.1. Vaše údaje můžeme poskytnout svým důvěryhodným partnerům, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby a jejich plnou funkcionalitu. Ujišťujeme vás, že těmto důvěryhodným partnerům poskytujeme pouze údaje potřebné za účelem zajištění jejich spolupráce s námi. Tyto mohou zpracovávat našim jménem pouze pro účely uvedené níže:
a. GOG sp. z o.o. – naše sesterská společnost, která nám poskytuje technickou podporu, konkrétně je hostitelem našich diskusních fór a podporuje nás při e-sports herních soutěžích Gwent;
b. CD PROJEKT Inc. – naše dceřiná společnost, která nám pomáhá při marketingových aktivitách ve Spojených státech;
c. naši partneři, kteří nám pomáhají s nástroji pro vnitřní řízení a sdílení dat;
d. naši partneři, kteří nám pomáhají analyzovat data poskytnutím analytických nástrojů;
e. naši partneři, kteří nám pomáhají spravovat naše newslettery a e-mailovou komunikaci poskytnutím nástrojů na e-mailové marketingové aktivity;
f. naši profesionální poradci, kteří nám pomáhají v účetních, daňových a právních záležitostech;
g. naši reklamní partneři, kteří nám pomáhají v rozsahu personalizované a cílené reklamy (například poskytnutím nástrojů k přizpůsobení zobrazovaných reklam vašim zájmům).

Někdy sdílíme údaje s našimi důvěryhodnými partnery. Většinou se starají o věci jako jsou datová analýza, vnitřní nástroje pro řízení společnosti a podporují naše marketingové aktivity.

10.2. V konkrétních situacích, tam, kde to zákon požaduje, můžeme sdílet vaše údaje s policií nebo dalšími orgány veřejné správy (včetně vaší IP adresy a případných dalších podrobností ohledně potenciálního porušení zákona).

10.3. Vaše údaje mohou být zpracovávány mimo zemi vašeho bydliště i mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), např. ve Spojených státech, Spojeném království nebo v Kanadě. Zákony o ochraně osobních údajů v těchto zemích nemusí poskytovat podobnou úroveň ochrany jako ve vaší zemi, nebo v EHP. V takovém případě zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů sami a naše aktivity vychází ze zákonných opatřeních pro přenos údajů, jako jsou standardní smluvní doložky EU.

Kdykoliv sdílíme vaše údaje mimo Evropu, dbáme na jejich řádnou ochranu.

11. PUSH OZNÁMENÍ

11.1. Pokud používáte naše mobilní hry, můžeme s vaším předchozím souhlasem zasílat „push“ (směrem od nás) neboli místní oznámení na vaše mobilní zařízení, s aktuálními informacemi ohledně těchto her. Tato oznámení můžete spravovat sami běžným způsobem z nastavení svého zařízení.

Pokud od vás získáme svolení, můžeme vám posílat push oznámení.

12. VAŠE PRÁVA

12.1. Máte právo kdykoliv vnést námitku se zpracováním vašich osobních údajů v určitých situacích a pro marketingové účely. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: privacy@cdprojektred.com.

Máte řadu práv týkajících se vašich osobních údajů. Do těch může patřit právo žádat o informace ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů, přístupu k vašim údajům, jejich doplnění, smazání vašich údajů z naší strany, případně omezení zpracování vašich údajů nebo jejich přenos dalšímu subjektu. V každém případě se na nás můžete kdykoliv obrátit na e-mailové adrese privacy@cdprojektred.com nebo dpo@cdprojektred.com.

12.2. Máte následující dodatečná práva:
a. Máte právo na přístup k údajům vedeným o vaší osobě.
b. Můžete nás požádat o nápravu či opravu vašich osobních údajů.
c. Můžete nás kontaktovat s žádostí o smazání vašich osobních údajů z našeho systému.
d. Můžete nás požádat o omezení zpracování vašich údajů.
e. Máte právo na přenos vašich údajů dalšímu subjektu.
f. Máte právo vznést stížnost u odpovídajícího orgánu pro ochranu osobních údajů.
Tato práva můžete uplatnit, pokud nás kontaktujete na adrese privacy@cdprojektred.com nebo použitím k tomu určených nástrojů (jako je tlačítko „Odhlásit se“ / „Unsubscribe“ v našem newsletteru).

12.3. V případě jakýchkoliv výhrad nebo otázek ohledně vašeho soukromí nás neváhejte kontaktovat. Napište nám na: privacy@cdprojektred.com nebo zkontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@cdprojektred.com. Pokud si i přesto budete myslet, že jsme váš problém nevyřešili k vaší spokojenosti, můžete to nahlásit místnímu orgánu pro ochranu osobních údajů nebo polskému regulačnímu úřadu, který je zastoupen prezidentem polského Úřadu pro ochranu osobních údajů – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych v Polsku.

13. SOCIÁLNÍ SÍTĚ – SPOLEČNÉ SPRÁVCOVSTVÍ

13.1. Pokud navštívíte naše profily na sociálních sítích Facebook nebo LinkedIn, budeme zpracovávat vaše osobní údaje týkající se vašich aktivit na těchto profilech v rámci hromadných statistických dat. V této souvislosti působíme spolu s provozovateli příslušných stránek sociálních sítí jako společní správci. Konkrétní pravidla této spolupráce jsou popsané v odpovídajících dohodách mezi společnými správci. Bez ohledu na obsah těchto dohod můžete svá práva uplatnit jak vůči nám, tak vůči provozovateli dané sociální sítě. Pro více podrobností viz níže.

13.2. Facebook: Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irská republika. Obsah dohody mezi společnými správci si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

13.3. LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, se sídlem Wilton Place, Dublin 2, Irská republika. Obsah dohody mezi společnými správci si můžete přečíst zde: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

14. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit kdykoliv to budeme považovat za nezbytné, například z právních důvodů nebo za účelem zohlednění změn v našich službách. V takovém případě budou doplněné Zásady ochrany osobních údajů k dispozici na internetu a budou obsahovat datum poslední aktualizace.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit. V takovém případě bude nová verze k dispozici na internetu včetně data poslední aktualizace.

15. UŽIVATELSKÁ SMLOUVA

15.1. Chtěli bychom vás také upozornit na další informace ohledně možného využití služeb CD PROJEKT RED ve vaší Uživatelské smlouvě. Smlouvu si můžete přečíst zde: https://regulations.cdprojektred.com/user_agreement