Polityka Prywatności CD PROJEKT S.A.

Data ostatniej aktualizacji: 30 listopada 2020 roku

Omówienie:

1. Ten dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane w związku z grami i usługami CD PROJEKT RED.
2. Wyjaśnia on także, jak wykorzystujemy te informacje, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy.
3. W skrócie:
• żebyś mogła/mógł korzystać z gier i usług CD PROJEKT RED, musimy przetwarzać niektóre Twoje dane. Jeżeli będziemy musieli przetwarzać Twoje dane do jakichkolwiek innych celów, zawsze poprosimy z góry o Twoją zgodę.
• Niektórzy partnerzy, tacy jak np. GOG, pomagają nam rozwijać nasze gry oraz usługi (np. fora) — jedynie w tym celu możemy udostępniać im ograniczone dane.
• Nie udostępnimy Twoich danych osobom trzecim w celach marketingowych.
4. Niniejszy dokument wyjaśnia również, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych.

Witaj! Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem, w którym wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzone i przechowywane są Twoje dane osobowe i co się dzieje, kiedy korzystasz z gier i usług CD PROJEKT RED. Podobnie jak w przypadku Umowy Użytkownika, sporządziliśmy wersję zawierającą pełne brzmienie tekstu oraz (nieposiadające mocy prawnej) podsumowanie mające na celu ułatwienie zrozumienia tekstu. Zanim zaczniesz korzystać z gry lub usługi CD PROJEKT RED, musisz najpierw zaakceptować niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na adres privacy@cdprojektred.com.

Tekst pełny
Krótkie podsumowanie

1. KIM JESTEŚMY


1.1. Jako CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie jesteśmy zgodnie z europejskimi przepisami administratorem danych osobowych (w dalszej części określamy się jako „CD PROJEKT RED”, ponieważ CD PROJEKT RED jest częścią CD PROJEKT S.A. odpowiedzialną za tworzenie gier wideo). Możesz skontaktować się z nami mailowo pod adresem privacy@cdprojektred.com albo tradycyjną pocztą: CD PROJEKT S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska

Cześć, jesteśmy CD PROJEKT RED i mamy swoją siedzibę w Polsce. Tu znajdziesz nasze dane kontaktowe.

1.2. Żeby chronić dane osobowe w efektywny sposób, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD”), który odpowiada za nadzór i implementację strategii ochrony danych osobowych i zapewnia zgodność naszego działania z przepisami. Możesz skontaktować się z naszym DPO pod tym adresem: dpo@cdprojektred.com.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zawsze możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (szczegóły obok)

2. CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

2.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych gier, stron internetowych, profili w portalach społecznościowych, narzędzi, obsługi klienta, wsparcia technicznego oraz wszelkich innych świadczonych przez nas usług (w dalszej części nazywanych w skrócie „usługami CD PROJEKT RED”).

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje różne rodzaje informacji, jakie zbieramy, kiedy korzystasz z gier i usług CD PROJEKT RED. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2.2. W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób postępowania z danymi osobowymi oraz innymi danymi niebędącymi danymi osobowymi, które uzyskujemy od Ciebie w związku z Twoim korzystaniem z usług CD PROJEKT RED. „Dane osobowe” oznaczają informacje, które, same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają Cię zidentyfikować.

2.3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.

3. OCHRONA DANYCH POZYSKANYCH OD DZIECI

3.1. Rozumiemy, że mamy specjalne zobowiązanie do ochrony danych osobowych uzyskanych od dzieci. Nie będziemy w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i niepokoisz się przekazywaniem danych osobowych Twojego dziecka, prosimy o kontakt pod adresem privacy@cdprojektred.com.

Jeżeli masz poniżej 16 lat i chcesz korzystać z naszych usług, musisz mieć zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego.

4. JAKIE DANE ZBIERAMY

4.1. Kiedy korzystasz z usług CD PROJEKT RED, możemy gromadzić niektóre spośród następujących informacji (sposób ich wykorzystania opisany został w dalszej części niniejszego dokumentu):

1. Twoje imię i nazwisko;
2. Twój adres e-mail;
3. Nazwę użytkownika (np. nazwę użytkownika na forum) wykorzystywaną w którejkolwiek z naszych usług;
4. Informacje dotyczące Twojego konta na platformie cyfrowej dystrybucji w odniesieniu do naszych gier (takiego jak konto GOG Galaxy), jeżeli takie posiadasz, ale bez żadnych informacji finansowych;
5. Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzystasz, żeby uzyskać dostęp do naszych usług, w tym: połączenia internetowe lub sieciowe (w tym adres IP); jakikolwiek identyfikator urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania; lub też dane dotyczące sprzętu komputerowego oraz inne informacje techniczne;
6. Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym m.in. informacje metryczne o tym kiedy i w jaki sposób korzystasz z usług CD PROJEKT RED; dane dotyczące ruchu oraz dane o lokalizacji geograficznej. Są to dane techniczne o naszych użytkownikach oraz ich działaniach i schematach działań, które nie zawierają danych osobowych;
7. Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z portali społecznościowych (jeżeli łączysz nasze usługi ze swoimi kontami w portalach społecznościowych albo wchodzisz w interakcje z naszymi profilami w portalach społecznościowych). Powyższe może potencjalnie obejmować pewne informacje z Facebooka i innych portali społecznościowych (w tym m.in. dostęp do listy Twoich znajomych, jak również zbiorczych nieosobowych danych analitycznych dotyczących naszych użytkowników), ściśle w zgodzie z obowiązującymi warunkami i zasadami Facebooka oraz innych portali społecznościowych – w zakresie niezbędnym do zapewnienia Ci wszystkich funkcjonalności usług CD PROJEKT RED;
8. Wszelkie inne dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych usług.

Kiedy korzystasz z naszych usług, możemy zbierać podstawowe dane o Tobie oraz Twojej aktywności.

4.2. Jeżeli korzystasz z naszych forów, możemy dodatkowo przetwarzać dane generowane automatycznie przez Twoją aktywność na forum, subskrybowane wątki, ulubione posty, osiągnięcia na forum, punkty na forum, prywatne wiadomości oraz posty.

Dodatkowo możemy zbierać następujące opcjonalne dane za pomocą forum: dane kontaktowe (identyfikatory w komunikatorach), adresy stron, biografie, dane o lokalizacji, zainteresowania, dane o zawodzie, awatary, preferencje językowe.

4.3. Jeżeli bierzesz udział w rozgrywkach esportowych Gwint (Gwent Ranked Play oraz turniejach Gwent Masters), możemy przetwarzać Twoje dane związane z Gwintem, które otrzymujemy od naszej siostrzanej spółki GOG (która jest odpowiedzialna za świadczenie dostępu do gry GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana), w tym:
● Twoją nazwę użytkownika GOG i awatar;
● Gwent-ID;
● logi dotyczące Twojej aktywności w ramach Gwinta (czas logowania i wylogowania, logi dot. stoczonych potyczek, liczba zwycięstw i porażek, punkty doświadczenia);
● Twoją kolekcję kart i talie;
● Matchmaking Rating (MMR) i frakcyjne Matchmaking Ratings (fMMRs)
● adres IP;
● państwo;

Jeżeli bierzesz udział w turniejach i wydarzeniach Gwent Masters, możemy dodatkowo przetwarzać Twoje dane potrzebne do zapewnienia Twojego udziału w tych wydarzeniach, w tym:
● numer paszportu/dowodu osobistego, wystawcę dokumentu, fotografię/skan dokumentu, obywatelstwo;
● Twoją datę urodzenia;
● szczegóły rachunku bankowego do wypłaty nagrody;
● Twój wizerunek, jeżeli bierzesz udział w turnieju Gwinta;
● miejsce urodzenia;
● adres korespondencyjny;
● imiona Twoich rodziców;
● dane dotyczące Twojego udziału w oficjalnych i autoryzowanych wydarzeniach Gwint;
● Crown Points (punkty w rankingu Gwent Masters).

Jeżeli bierzesz udział w rozgrywkach esportowych Gwint, możemy przetwarzać dodatkowe dane na Twój temat, które otrzymujemy od GOG lub bezpośrednio od Ciebie.

4.4. W przypadku, gdy nawiązujesz kontakt z naszym działem wsparcia (bezpośrednio lub za pośrednictwem funkcjonalności raportowania o błędach w naszych grach lub usługach), możemy przetwarzać inne informacje niezbędne do udzielenia Ci wsparcia w odpowiedzi na Twoje zapytania i prośby o pomoc, takie jak dane zbierane w crash logach, pochodzące z Twojego urządzenia lub techniczne parametry sprzętu, którego używasz, żeby korzystać z usługi CD PROJEKT RED.

Jeśli skontaktujesz się z naszym supportem, możesz zostać poproszony o udostępnienie dodatkowych informacji, takich jak crash logi lub dane techniczne sprzętu, z którego korzystasz.

4.5. W przypadku eventów i konkursów organizowanych przez CD PROJEKT RED, możemy przetwarzać dodatkowo Twój adres korespondencyjny, numer telefonu, identyfikator portalu społecznościowego, Twoje zdjęcie, numer konta bankowego.

Jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez nas, możemy potrzebować pewnych dodatkowych danych na Twój temat.

4.6. Ponadto, jeśli się na to zdecydujesz, możemy przetwarzać Twoje dane, niebędące danymi osobowymi (pogłębione statystyczne informacje o korzystaniu z naszych gier i usług, informacje o urządzeniach wykorzystywanych do łączenia się z nimi) w celu lepszego zrozumienia jak wykorzystywane są nasze gry i usługi, a także w celu ich doskonalenia w oparciu o tę wiedzę.

Jeśli się na to zdecydujesz, możemy zbierać dane telemetryczne o tym, jak korzystasz z naszych gier i usług.

4.7. W celu umożliwienia korzystania z naszych gier i usług, musimy przetwarzać dane wymienione powyżej (z wyjątkiem danych opisanych w punkcie 4.6). Nieprzekazanie nam tych danych może uniemożliwić granie w nasze gry, udział w eventach i konkursach lub korzystanie z naszych usług.

Powyższe dane są nam niezbędne do świadczenia Ci naszych usług.

4.8. My i nasi partnerzy zbieramy informacje na Twój temat poprzez pliki cookies. Możesz dowiedzieć się więcej, a także zarządzać udzielonymi przez Ciebie zgodami dotyczącymi cookies, pod linkiem “Deklaracja dotycząca plików cookies”, który znajdziesz w stopce naszych stron internetowych.

Zajrzyj do naszej Deklaracji dotyczącej plików cookies, żeby zobaczyć jakich ciasteczek używamy aby udostępniać Ci nasze usługi.

5. SKĄD POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Możemy uzyskać dane na Twój temat bezpośrednio od Ciebie w następujących przypadkach:
a. jeśli przekazujesz je nam poprzez usługi CD PROJEKT RED;
b. w związku z nawiązaniem przez Ciebie kontaktu z nami;
c. w związku ze zgłoszeniem problemu z usługami CD PROJEKT RED;
d. jeśli przekazujesz je nam w związku z Twoim udziałem w zawodach esportowych Gwint;
e. możemy również poprosić Cię o uzupełnianie ankiet, wykorzystywanych przez nas dla celów badawczych, przy czym nie masz obowiązku na nie odpowiadać. Możemy zbierać te dane poprzez usługi CD PROJEKT RED lub za pośrednictwem Zaufanych Partnerów współpracujących z nami przy np. ankietach i sondażach

Gromadzimy i przetwarzamy dane, które nam przekazujesz w związku z korzystaniem z naszych gier lub usług.

5.2. Możemy uzyskać dane na Twój temat pośrednio (automatycznie w wyniku Twojej aktywności lub od podmiotów trzecich) w następujących przypadkach:
a. w drodze Twojej aktywności jako użytkownika usług CD PROJEKT RED (dotyczy takich danych jak adres IP, państwo pochodzenia, zakupy, konto wirtualnych dóbr i wirtualnej waluty), które zbieramy automatycznie;
b. dane, które otrzymujemy od GOG w związku z Twoim udziałem w zawodach esportowych Gwint.

Gromadzimy i przetwarzamy dane, które otrzymujemy w związku z Twoją aktywnością w ramach gry lub usługi.

5.3. Krótka uwaga dotycząca danych o płatnościach (o ile/kiedy będziesz ich dokonywał): nie będziemy uzyskiwać ani przechowywać jakichkolwiek informacji o Twoich płatnościach, kwestia ta jest w pełni w gestii odpowiedniego operatora płatności. Jeżeli dokonasz zakupu w ramach usług CD PROJEKT RED, zostaniemy poinformowani przez operatora Twojej płatności o jej dokonaniu i oczywiście zapewnimy, że otrzymasz swój zakup, ale nie otrzymamy przy tym Twoich danych dotyczących płatności. Zbieramy wyłącznie informacje na temat dat transakcji, walut, wartości i produktów objętych transakcją.

Nie zbieramy danych o Twoich płatnościach. Otrzymujemy jedynie potwierdzenie, że zakup miał miejsce oraz upewniamy się, że otrzymasz swój zakup. Przechowujemy wyłącznie dane na temat dat transakcji, walut, wartości i przedmiotu transakcji.

6. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH)

6.1. Przetwarzamy Twoje dane w celu dostarczenia Ci usług CD PROJEKT RED, z których korzystasz oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z jakichkolwiek łączących nas umów, w tym:
a. w celu dostarczenia Ci produktów i usług, które zamówisz;
b. w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w elementach interaktywnych usług CD PROJEKT RED;
c. w celu organizowania konkursów organizowanych przez CD PROJEKT RED (w tym kontaktu z uczestnikami, oceną zgłoszeń, dystrybucją nagród, zapłatą podatku);
d. w celu umożliwienia uczestnictwa w zawodach esportowych Gwint;

Przetwarzamy Twoje dane również wtedy, gdy wymagają tego od nas przepisy prawa:

e. dla celów podatkowych, prawnych oraz księgowych;
f. dla celów zapewnienia rozliczalności, jak zdefiniowano w prawie UE (RODO);

Możemy przetwarzać Twoje dane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu osób trzecich:

g. w celu komunikacji z Tobą, jako użytkownikiem naszych usług;
h. w celu zawiadomienia Cię o zmianach dotyczących usług CD PROJEKT RED;
i. w celu ulepszenia lub zmodyfikowania usług CD PROJEKT RED;
j. w celu obliczenia stopy konwersji i innych elementów wynikowych usług CD PROJEKT RED;
W określonych przypadkach będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej zgody, jeśli nam jej udzielisz (zgodę możesz wycofać w każdej chwili bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody):
k. w celu dostarczania Ci informacji marketingowych (w tym spersonalizowanych oraz targetowanych maili marketingowych) na temat produktów i usług, które u nas zamawiasz lub które, naszym zdaniem, mogą Cię zainteresować – np. możemy wysyłać Ci newslettery lub e-mail o naszych usługach;
l. w celu targetowania oraz personalizacji naszej komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam, które wyświetlamy na naszych stronach oraz stronach osób trzecich oraz usługach opartych na połączonych danych, które o Tobie zebraliśmy.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane dla szeregu celów, zmierzających do umożliwienia Ci korzystania z naszych usług, wynikających z naszych obowiązków prawnych lub z prawnie uzasadnionego interesu. W określonych przypadkach opieramy się również na wyrażonej przez Ciebie zgodzie (którą możesz w każdej chwili wycofać).

6.2. Możemy dokonywać profilowania Twoich danych osobowych w przypadku personalizacji lub targetowania naszej komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam. Oznacza to, że możemy użyć informacji, które zebraliśmy w celu dostosowania do Twoich potrzeb adresowanej do Ciebie komunikacji. W takich wypadkach nie używamy algorytmów w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wpływać na Twoją sytuację prawną (np. nie składamy automatycznych ofert na podstawie Twojego zachowania w grze).

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych ofert, rekomendacji dot. produktów lub informacji reklamowych, w dowolnej chwili możesz wyrazić sprzeciw.

Możemy stosować profilowanie w celu zaoferowania Ci najlepszej jakości usługi oraz najbardziej odpowiedniej komunikacji. Nie będziemy jednak podejmować zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną.

6.3. Możemy przetwarzać i przekazywać naszym partnerom, którzy pomagają nam w prowadzeniu usług CD PROJEKT RED (np. operatorom płatności, podmiotom analizującym dane) pewne zagregowane dane niebędące danymi osobowymi, dotyczące zachowania użytkowników (np. dane o sprzedaży w poszczególnych regionach).

W celu prowadzenia naszych usług niekiedy będzie konieczne udostępnianie osobom trzecim zagregowanych, anonimowych danych, takich jak informacje o systemie operacyjnym użytkownika.

7. JAK OBCHODZIMY SIĘ Z TWOIMI DANYMI

7.2. Jak długo będziemy przechowywać dane? Będziemy przechowywali Twoje dane osobowe tylko przez czas potrzebny do realizacji celów opisanych w tej Polityce Prywatności. Jeżeli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych dokonamy ich usunięcia lub anonimizacji.

Co do zasady będziemy przechowywać dane dopóki będziesz korzystał z naszych usług. Po tym okresie ograniczone informacje mogą zostać zatrzymane z powodów podatkowych, prawnych lub rozliczeniowych.

7.3. Szczególne okresy przechowywania danych:

a. dane powiązane z daną usługą będziemy przechowywać przez czas trwania umowy dotyczącej dostępu do tej usługi (np. forum CD PROJEKT RED). Po zakończeniu korzystania z usługi zachowamy część danych, które zebraliśmy, wymaganą przez przepisy prawa, w celu spełnienia naszych obowiązków podatkowych, prawnych lub księgowych - przez okres wynikający z odpowiednich przepisów;
b. Twoje dane związane z Gwintem, które otrzymujemy od Ciebie lub GOGa, będziemy przechowywać przez czas trwania umowy o udział w zawodach esportowych Gwint (czyli np. do czasu zamknięcia Twojego konta Gwint bądź do czasu kiedy poinformujesz nas bezpośrednio, że nie chcesz dłużej uczestniczyć w zawodach). Po tym czasie, podobnie jak w punkcie a powyżej, zachowamy niektóre dane przez następne kilka lat dla celów podatkowych, prawnych lub księgowych;
c. jeżeli skontaktujesz się z nami nie będąc użytkownikiem naszych usług, będziemy przechowywać korespondencję z Tobą tak długo, jak będzie to potrzebne do odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe;
d. dane przetwarzane w celach marketingowych będziemy przechowywać do czasu aż wycofasz swoją zgodę; w takim wypadku usuniemy je bez zbędnych opóźnień, nie dłużej niż w ciągu miesiąca od momentu wycofania zgody.

8. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

8.1. Pamiętaj, że każda wymiana informacji, którą prowadzisz za pośrednictwem usług CD PROJEKT RED (np. poprzez prywatne wiadomości, fora CD PROJEKT RED lub media społecznościowe) może powodować ujawnienie informacji na Twój temat. Wszelkie informacje, które upubliczniasz za pośrednictwem usług CD PROJEKT RED, będą dostępne dla użytkowników CD PROJEKT RED oraz innych osób. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Ciebie jakichkolwiek danych osobowych, które są dostępne przez usługi CD PROJEKT RED, ani też za działania innych użytkowników lub innych osób trzecich, którym przekazujesz lub udostępniasz swoje dane.

Kiedy korzystasz z usług CD PROJEKT RED, masz możliwość udostępniania swoich danych osobowych innym osobom, ale czynisz to na własną odpowiedzialność.

9. ZBIERANIE DANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

9.1. Usługi CD PROJEKT RED mogą, w niektórych przypadkach, zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje tych zewnętrznych stron lub firm, dlatego prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności w/w osób trzecich.

Usługi CD PROJEKT RED mogą zawierać linki do podmiotów trzecich. Mogą one pobierać od Ciebie dane osobowe w oparciu o własne polityki prywatności. Upewnij się, że znasz ich postanowienia.

9.2. Niektóre usługi mogą obejmować interakcje z naszą siostrzaną spółką GOG lub potencjalnie innymi Zaufanymi Partnerami – dla przykładu, możesz założyć konto GOG w celu uzyskania dostępu do usług takich jak forum. Może być tak, że w tym celu będziemy musieli ujawnić pewne dane osobowe naszym Zaufanym Partnerom.

Niektóre usługi świadczymy za pośrednictwem Zaufanych Partnerów, takich jak GOG – udostępniamy im niektóre informacje.

10. NASI ZAUFANI PARTNERZY

10.1. Możemy udostępnić Twoje dane naszym zaufanym partnerom (“Zaufani Partnerzy”), którzy wspierają nas w dostarczaniu Ci naszych usług oraz funkcjonalności. Zapewniamy, że zawsze przekazujemy naszym Zaufanym Partnerom tylko informacje niezbędne do osiągnięcia celów, dla których z nami współpracują. Mogą oni przetwarzać je w naszym imieniu tylko dla celów określonych poniżej:

a. GOG sp. z o.o. – nasza siostrzana spółka, która świadczy nam wsparcie technologiczne, w tym hostuje nasze fora i wspiera nas w prowadzeniu zawodów esportowych Gwint;
b. CD PROJEKT Inc. – nasza spółka-córka, która pomaga nam w działaniach marketingowych na terenie USA;
c. partnerzy dostarczający nam narzędzia do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych;
d. partnerzy pomagający nam w analizie danych przez dostarczanie narzędzi analitycznych;
e. partnerzy pomagający nam w zarządzaniu naszymi newsletterami oraz komunikacją e-mailową i dostarczający nam narzędzia dedykowane do e-mail marketingu;
f. nasi profesjonalni doradcy prawni, podatkowi, audytowi oraz księgowi;
g. partnerzy reklamowi wspierający nas w zakresie personalizowania oraz targetowania marketingu (np. oferujący narzędzia pozwalające na dostosowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich zainteresowań).

Czasami udostępniamy dane naszym Zaufanym Partnerom, którzy dostarczają nam narzędzia do analizy danych, zarządzania wewnętrznego oraz wspierają nas w aktywności marketingowej.

10.2. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, w określonych sytuacjach możemy udostępnić Twoje dane policji lub innemu organowi publicznemu (obejmuje to m.in. adres IP oraz inne informacje dotyczące potencjalnego naruszenia prawa).

10.3. Twoje dane mogą być przetwarzane, poza krajem Twojego zamieszkania oraz poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w USA, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w tych krajach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak w Twoim kraju lub na terytorium EOG. W takim przypadku zapewniamy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych i opieramy się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych, takich jak standardowe klauzule umowne UE.

W każdym przypadku udostępniania Twoich danych poza Europę zapewnimy ich odpowiednią ochronę.

11. POWIADOMIENIA PUSH

11.1. W przypadku, gdy korzystasz z naszych gier na urządzenia mobilne, wówczas, po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody, możemy wysyłać powiadomienia push lub powiadomienia lokalne, na Twoje urządzenie mobilne, żeby poinformować Cię o aktualizacjach dotyczących tych gier. Możesz tym zarządzać, zazwyczaj z poziomu menu Ustawienia na Twoim urządzeniu.

Jeżeli się zgadzasz, możemy stosować mobilne powiadomienia push.

12. TWOJE PRAWA

12.1. W każdym czasie masz prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, np. w celach marketingowych. Możesz zrobić to, wysyłając nam wiadomość na adres privacy@cdprojektred.com.

Przysługuje Ci szereg praw związanych z Twoimi danymi. Masz prawo do żądania informacji o tym, jak są przetwarzane, prawo dostępu, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia ich do innego podmiotu. Zawsze możesz wysłać maila na adres privacy@cdprojektred.com lub dpo@cdprojektred.com.

12.2. Ponadto, przysługują Ci następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do przechowywanych przez nas informacji o Tobie;
b. prawo żądania sprostowania/poprawienia Twoich danych w uzasadnionych przypadkach;
c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych z naszej bazy;
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
e. prawo przenoszenia danych do innego podmiotu;
f. prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać wysyłając wiadomość na adres privacy@cdprojektred.com lub za pomocą przeznaczonych do tego narzędzi (takich jak przycisk “Anuluj subskrypcję” w naszych newsletterach).

12.3. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Twoich danych - skontaktuj się z nami. Możesz napisać do nas na adres privacy@cdprojektred.com lub do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres dpo@cdprojektred.com. Jeżeli uważasz, że nie odnieśliśmy się należycie do Twoich pytań lub wątpliwości, przysługuje Ci skarga do Twojego lokalnego organu ochrony danych lub polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

13. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - WSPÓŁADMINISTROWANIE

13.1. Jeżeli odwiedzasz nasze profile w portalach społecznościowych Facebook lub LinkedIn, przetwarzamy dane na temat Twojej aktywności na tych profilach jako część zbiorczych danych statystycznych. W tym zakresie działamy z operatorem danego portalu społecznościowego jako współadministratorzy. Szczegółowe zasady tej współpracy są określone w odpowiedniej umowie o współadministrowanie danymi. Niezależnie od treści tych umów, możesz realizować przysługujące Ci prawa zarówno w stosunku do nas, jak i operatora danego portalu społecznościowego. Szczegóły znajdziesz poniżej.

13.2. Facebook: Facebook Ireland Ltd., z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Republika Irlandii. Treść umowy o współadministrowanie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

13.3. LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Wilton Place, Dublin 2, Republika Irlandii. Treść umowy o współadministrowanie: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

14.1. Możemy dokonywać zmian niniejszej polityki prywatności, jeżeli uznamy, że jest to konieczne, np. z przyczyn prawnych lub żeby odzwierciedlić zmiany w świadczonych przez nas usługach. W takim przypadku, udostępnimy taką zmienioną Politykę Prywatności w Internecie i wskażemy datę ostatniej aktualizacji.

Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności. Zamieścimy zmienioną wersję w Internecie wraz z datą ostatniej aktualizacji.

15. UMOWA UŻYTKOWNIKA

Chcielibyśmy również przypomnieć, że nasza Umowa Użytkownika zawiera więcej informacji na temat zasad korzystania z usług CD PROJEKT RED. Możesz się z nią zapoznać tutaj.