CD PROJEKT S.A. นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2020

ภาพรวม:

1. เอกสารนี้ให้คำอธิบายว่ามีข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมโดยเกี่ยวเนื่องกับเกมและบริการของ CD PROJEKT RED
2. เอกสารนี้ยังให้คำอธิบายถึงวิธีที่เราใช้ พื้นที่สำหรับจัดเก็บ ตลอดจนวิธีคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวด้วยเช่นกัน
3. รวมความโดยย่อได้ดังนี้
• เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลบางส่วนของคุณ เพื่อให้คุณเล่นเกมของเราหรือใช้บริการของเราได้ หากเรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ใช่เพื่อให้คุณได้เล่นเกมและใช้บริการของเรา เราจะขอคำยินยอมจากคุณก่อนล่วงหน้าทุกครั้งไป
• หุ้นส่วนบางรายอย่าง GOG จะให้ความช่วยเหลือเราในการพัฒนาเกมและบริการ (เช่น ฟอรัม) เราจึงอาจแชร์ข้อมูลบางอย่างกับอีกฝ่าย แต่ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราเองเท่านั้น
• เราจะไม่แชร์ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาของบุคคลภายนอก
4. ท้ายที่สุดนี้ เอกสารนี้ให้คำอธิบายเรื่องสิทธิของคุณในแง่ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สวัสดี! เราจะใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในการให้คำอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งบอกว่าทำอะไรกับข้อมูลดังกล่าวบ้างขณะที่คุณใช้เกมและบริการของ CD PROJEKT RED เราได้จัดทำเอกสารขึ้นมาสองเวอร์ชันเหมือนกับข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ โดยได้แก่เวอร์ชันข้อความฉบับเต็มซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย แล้วก็ยังมีข้อความสรุปสำหรับแต่ละข้อที่เราเองก็หวังว่าจะช่วยให้เข้าใจภาษากฎหมายได้ง่ายขึ้นอีกสักเล็กน้อย คุณจะต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่จะใช้เกมหรือบริการของ CD PROJEKT RED เป็นครั้งแรก หากมีคำถามใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@cdprojektred.com ไปเริ่มกันเลย!

ข้อความฉบับเต็ม
ข้อความสรุปโดยย่อ

1. เราคือใคร

1.1. เราคือ CD PROJEKT S.A. บริษัทแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นในโปแลนด์และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ตัวบทกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป ต่อจากนี้ไปเราจะเรียกตัวเองว่า “CD PROJEKT RED” เนื่องจาก CD PROJEKT RED เป็นทีมที่อยู่เบื้องหลังวิดีโอเกมต่าง ๆ ภายใน CD PROJEKT S.A. คุณติดต่อเราได้ผ่านการส่งอีเมลมาที่ privacy@cdprojektred.com หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่: CD PROJEKT S.A., Jagiellońska 74, 03-301 Warsaw Poland

สวัสดี เราคือ CD PROJEKT RED เราดำเนินงานกันอยู่ในโปแลนด์ ดูรายละเอียดการติดต่อของเราได้ตรงนี้!

1.2. เพื่อให้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราได้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO; Data Protection Officer) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและใช้กลยุทธ์การคุ้มครองข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่จำเป็น คุณสามารถติดต่อ DPO ของเราจากที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: dpo@cdprojektred.com

ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยใดก็ตามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา (รายละเอียดการติดต่ออยู่ฝั่งตรงข้าม)

2. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กำกับเรื่องใดบ้าง

2.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับ: เว็บไซต์ เกม ฟอรัม ช่องทางโซเชียลมีเดีย ฝ่ายบริการลูกค้าและบริการเชิงเทคนิคทั้งหมด ตลอดจนบริการอื่นใดก็ตามที่เราจัดให้บริการแก่คุณ (ต่อจากนี้ไปคำว่า "บริการของ CD PROJEKT RED" จะหมายรวมองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมา)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้คำอธิบายถึงข้อมูลชนิดต่าง ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณขณะที่คุณกำลังใช้เกมและบริการของ CD PROJEKT RED เราปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวอย่างครบถ้วนทุกประการ

2.2. กล่าวได้อย่างเจาะจงว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กำกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (หรือที่เรียกกันในสหรัฐอเมริกาว่า “ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคลได้”) และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (หรือที่เรียกกันในสหรัฐอเมริกาว่า “ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคลไม่ได้”) ซึ่งเราต่างเก็บรวบรวมมาจากคุณในระหว่างที่คุณกำลังใช้บริการของ CD PROJEKT RED (“ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยปกติแล้วหมายถึงข้อมูลซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวตามลำพังหรือว่าร่วมกับข้อมูลอื่นก็ตาม)

2.3. เราเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้นเราจึงจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในลักษณะที่สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน EU และในประเทศอื่น ๆ ที่มีเกมและบริการของเราให้ใช้บริการ

3. การคุ้มครองเด็ก

เราตระหนักดีว่าเรานั้นมีภาระผูกพันเป็นพิเศษในการที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากเด็ก ในกรณีที่เรารับรู้อยู่แก่ใจ เราไม่และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กทุก ๆ คนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่มีคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุตรหลานของคุณ โปรดติดต่อ privacy@cdprojektred.com

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปีและต้องการจะใช้บริการของเรา เราจำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณ

4. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

4.1. เมื่อคุณใช้บริการของ CD PROJEKT RED เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ในกรณีที่เกี่ยวข้อง (เราอธิบายไว้ในส่วนหลังของเอกสารนี้ว่าเรานำข้อมูลที่ว่าไปใช้อย่างไรบ้าง):
1. ชื่อและนามสกุลของคุณ
2. ที่อยู่อีเมลของคุณ
3. ชื่อผู้ใช้ใด ๆ ก็ตาม (อาทิ ชื่อผู้ใช้ในฟอรัม) ที่ใช้ระบุตัวตนของคุณภายในบริการใด ๆ ก็ตามของเรา
4. รายละเอียดบัญชีแพลตฟอร์มการเผยแพร่เนื้อหาทางดิจิทัลของคุณในแง่ที่เกี่ยวกับเกมของเรา (อาทิ บัญชี GOG Galaxy) (ถ้ามี) แต่ทั้งนี้ไม่รวมรายละเอียดใด ๆ ก็ตามทางด้านการเงิน
5. รายละเอียดเชิงเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ใด ๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา รวมถึง: อินเทอร์เน็ตและ/หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย (รวมที่อยู่ IP), ตัวระบุอุปกรณ์มือถือใด ๆ ก็ตาม, ระบบปฏิบัติการของคุณ, ประเภทของเบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือฮาร์ดแวร์หรือรายละเอียดเชิงเทคนิคอื่น ๆ ของคุณ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของเรา รวมถึงแต่จำไม่จำกัดเพียง: ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับช่วงเวลาและวิธีการที่คุณใช้บริการ ข้อมูลปริมาณการรับส่งข้อมูล และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ของคุณ ส่วนนี้เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา พร้อมทั้งการดำเนินการและรูปแบบของผู้ใช้ ซึ่งไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด
7. รายละเอียดเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการเครือข่ายโซเชียลและบริการของเรา (หากคุณเชื่อมโยงบริการของเราไปยังบัญชีบริการเครือข่ายโซเชียล หรือหากคุณโต้ตอบกับโปรไฟล์ของเราในเครือข่ายโซเชียล) ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลบางอย่างจาก Facebook หรือเครือข่ายโซเชียลอื่น ๆ ก็เป็นได้ (รวมการเข้าถึงรายชื่อเพื่อนของคุณ ตลอดจนชุดรวมข้อมูลวิเคราะห์ที่ไม่เป็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา) แต่ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Facebook และเครือข่ายอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด โดยอยู่ภายในขอบเขตเท่าที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้ใช้ฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดของเกมและบริการของ CD PROJEKT RED
8. ข้อมูลอื่นใดก็ตามที่คุณมอบให้แก่เราผ่านบริการของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณขณะใช้บริการของเรา

4.2. ในกรณีที่คุณใช้ฟอรัมของเรา เราอาจเพิ่มการประมวลผลข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านกิจกรรมของคุณในฟอรัม: วันที่ของกิจกรรมล่าสุด, หัวข้อที่สมัครรับข้อมูล, โพสต์ที่ชื่นชอบ, ความสำเร็จในฟอรัม, RED point (คะแนนในฟอรัม), ข้อความส่วนตัว และโพสต์

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทที่ระบุหรือไม่ก็ได้เพิ่มเติมอีกด้วย อันได้แก่ ข้อมูลติดต่อ (ตัวระบุการส่งข้อความด่วน), ที่อยู่เว็บไซต์, ประวัติส่วนตัว, ตำแหน่งที่ตั้ง, ความสนใจ, อาชีพการงาน, รูปแทนตัว, ภาษาที่ผู้ใช้เลือกใช้งาน

4.3. หากคุณเข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตของ Gwent (Gwent Ranked Play และทัวร์นาเมนต์ Gwent Masters) เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับ Gwent ซึ่งเราได้รับมาจากบริษัท GOG ที่อยู่ในเครือเดียวกับเรา (เป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดให้บริการการเข้าถึงเกม GWENT: The Witcher’s Card Game) โดยเจาะจงไปที่:
• ชื่อผู้ใช้และรูปแทนตัว GOG ของคุณ
• Gwent-ID
• บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ภายใน Gwent (เวลาล็อกอิน, เวลาล็อกเอาท์, บันทึกเกมการแข่งขันที่เล่น, จำนวนครั้งที่แพ้ชนะ, แต้มประสบการณ์สะสม)
• คอลเลกชันการ์ดและเด็คของคุณ
• คะแนนการจับคู่ (MMR; Matchmaking Rating) และคะแนนการจับคู่ในกลุ่ม (fMMR; faction Matchmaking Rating)
• ที่อยู่ IP
• ประเทศ

หากคุณเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตและงานกิจกรรมของ Gwent Masters เป็นการเฉพาะ เราอาจเพิ่มการประมวลผลข้อมูลของคุณซึ่งจะใช้เฉพาะในบริบทของการที่คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมเหล่านี้เท่านั้น โดยเจาะจงไปที่:
• หมายเลขหนังสือเดินทาง/หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ผู้ออกเอกสาร, ภาพถ่าย/ภาพสแกนเอกสารดังกล่าว, ข้อมูลสัญชาติ
• วันเดือนปีเกิดของคุณ
• รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับใช้ในการชำระเงินรางวัล
• ภาพของคุณในกรณีที่คุณเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของ Gwent
• สถานที่เกิด
• ที่อยู่สำหรับติดต่อ
• ชื่อของบิดาและมารดาของคุณ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมที่เป็นทางการและได้รับอนุญาตของ Gwent
• Crown Point (คะแนนที่ใช้ในการจัดอันดับของ Gwent Masters)

หากคุณเข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตของ Gwent เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ ทั้งนี้เราจะได้ข้อมูลดังกล่าวจาก GOG หรือจากคุณโดยตรง

4.4. หากคุณติดต่อฝ่ายบริการเชิงเทคนิคของเรา (โดยตรงหรือว่าใช้ฟังก์ชันรายงานการหยุดทำงานภายในเกมหรือบริการของเรา) เราอาจประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับข้อสอบถาม หรือเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการการสนับสนุน อาทิ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในบันทึกการหยุดทำงานที่อุปกรณ์ของคุณจัดทำขึ้นมา หรือพารามิเตอร์เชิงเทคนิคของอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อโต้ตอบกับบริการของ CD PROJEKT RED

หากคุณติดต่อฝ่ายบริการเชิงเทคนิค ทางเจ้าหน้าที่อาจขอให้คุณมอบข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงบันทึกการหยุดทำงาน หรือรายละเอียดเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ที่คุณใช้

4.5. เพื่อวัตถุประสงค์ของการแข่งขันที่จัดขึ้นโดย CD PROJEKT RED เราอาจเพิ่มการประมวลผลที่อยู่สำหรับติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ตัวระบุเครือข่ายโซเชียล, ภาพของตัวคุณเอง, หมายเลขบัญชีธนาคาร

หากคุณเข้าร่วมการแข่งขันที่เราเป็นผู้จัดขึ้น เราอาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพิ่มเติมบางส่วน

4.6. ยิ่งไปกว่านั้น เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเป็นบางส่วน (ข้อมูลเชิงสถิติแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการใช้เกมและบริการของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเกมและบริการของเรา) หากว่าคุณยอมให้เราดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผู้คนมีวิธีใช้เกมและบริการของเราอย่างไร และเพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปปรับปรุงเกมและบริการ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวัดและส่งข้อมูลทางไกลเกี่ยวกับการที่คุณใช้เกมและบริการของเรา หากว่าคุณยอมให้ดำเนินการ

4.7. เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลที่ระบุเอาไว้ข้างต้น (ยกเว้นข้อมูลที่อธิบายไว้ในรายการข้อที่ 4.6) เพื่อให้คุณสามารถเล่นเกมและใช้บริการของเราได้ ถ้าเกิดว่าไม่มอบข้อมูลที่กล่าวถึงไปข้างต้นให้แก่เรา คุณอาจเล่นเกมของเรา เข้าร่วมงานกิจกรรมและการแข่งขัน หรือว่าใช้บริการอื่น ๆ ไม่ได้

เรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้คุณได้ใช้บริการของเรา

4.8. คุกกี้ เราและหุ้นส่วนของเราต่างก็เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ตลอดจนจัดการคำยินยอมที่คุณเคยมอบให้เราได้โดยตามลิงก์ไปยัง “คำประกาศเกี่ยวกับคุกกี้” ที่จะอยู่ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ของเรา

ลองไปที่คำประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเราเพื่อดูข้อมูลว่าเราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้างในการสนับสนุนบริการของเรา

5. เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากที่ไหนบ้าง

5.1. เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยตรงจากคุณในกรณีดังต่อไปนี้
a. หากคุณให้ข้อมูลของคุณแก่เราผ่านบริการของ CD PROJEKT RED
b. เมื่อคุณติดต่อเรา
c. หากคุณรายงานปัญหาเกี่ยวกับบริการของ CD PROJEKT RED
d. หากคุณให้ข้อมูลของคุณแก่เราเนื่องจากคุณเข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตของ Gwent
e. เรายังอาจขอให้คุณทำแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยอีกด้วย ทั้งนี้คุณจะไม่ตอบแบบสำรวจก็ได้เช่นกัน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ผ่านบริการของ CD PROJEKT RED หรือหุ้นส่วนที่ไว้วางใจที่ร่วมมือกับเราในเรื่องของการจัดทำแบบสำรวจหรือว่าโพลล์ เป็นต้น

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราโดยเกี่ยวเนื่องกับเกมและบริการของเรา

5.2. เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณในทางอ้อม (โดยอัตโนมัติเนื่องจากกิจกรรมของคุณหรือจากบุคคลภายนอก) ในกรณีดังต่อไปนี้
a. เนื่องจากกิจกรรมของคุณในฐานะผู้ใช้บริการของเรา (ข้อมูลส่วนนี้จะรวมถึงที่อยู่ IP, ประเทศต้นทาง, การซื้อ, รายการบัญชีของสินค้าเสมือนและเงินตราภายในเกม) ทั้งนี้การเก็บรวบรวมจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
b. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจาก GOG เนื่องจากคุณเข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตของ Gwent

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากกิจกรรมของคุณภายในเกมหรือบริการของเรา

5.3. ข้อสรุปสั้น ๆ เรื่องรายละเอียดการชำระเงิน (หาก/เมื่อคุณดำเนินการชำระเงินใด ๆ ก็ตาม) มีดังนี้: เราจะไม่ได้รับหรือจัดเก็บรายละเอียดการชำระเงินใด ๆ ของคุณ ผู้ให้บริการการชำระเงินที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ที่จัดการข้อมูลส่วนนี้อย่างเบ็ดเสร็จ หาก/เมื่อคุณดำเนินการซื้อใด ๆ ก็ตามในบริการของ CD PROJEKT RED ผู้ประมวลผลการชำระเงินจะแจ้งให้เรารับรู้ทันทีที่เกิดธุรกรรมขึ้น จากนั้นเราจึงเป็นผู้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณซื้อ อย่างไรก็ดี เราไม่ได้รับรายละเอียดการชำระเงินที่แท้จริงใด ๆ ก็ตามของคุณ ข้อมูลที่เราเก็บไว้จะมีเพียงข้อมูลที่เกี่ยวกับวันที่ของธุรกรรม สกุลเงิน มูลค่า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น

เราไม่เก็บรวบรวมรายละเอียดการชำระเงินใด ๆ ของคุณทั้งสิ้น เราได้รับเพียงข้อมูลที่บอกว่ามีการซื้อเกิดขึ้น แล้วเราจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับสิ่งที่ซื้อไป ข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ได้แก่วันที่ของธุรกรรม สกุลเงิน มูลค่า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น

6. วัตถุประสงค์และหลักพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

6.1. เราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อให้คุณได้ใช้บริการของ CD PROJEKT RED และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันต่าง ๆ ของเราอันเนื่องมาจากข้อตกลงใด ๆ ก็ตามระหว่างคุณกับเรา ทั้งนี้รวมถึง:
a. เพื่อให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอจากเรา
b. เพื่อช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับคุณสมบัติเชิงโต้ตอบจากบริการของ CD PROJEKT RED
c. เพื่อดำเนินการแข่งขันที่จัดขึ้นโดย CD PROJEKT RED (รวมถึงการติดต่อกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน, การประเมินใบสมัครเข้าแข่งขัน, การแจกจ่ายของรางวัล, การชำระค่าภาษีสำหรับของรางวัล)
d. เพื่อช่วยให้คุณได้เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตของ Gwent

ยิ่งไปกว่านั้น เราประมวลผลข้อมูลของคุณเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

e. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี กฎหมาย และการบัญชี
f. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาระความรับผิด ดังที่นิยามตามตัวบทกฎหมายของ EU (GDPR)

เรายังอาจประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก:
g. เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ใช้ของบริการของเรา
h. เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริการของ CD PROJEKT RED
i. เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง หรือปรับแก้ไขบริการของ CD PROJEKT RED
j. เพื่อคำนวณอัตราการคอนเวอร์ชันและองค์ประกอบอื่น ๆ ของผลการดำเนินงานของบริการของ CD PROJEKT RED

ในกรณีที่มีความเฉพาะเจาะจง เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณตามคำยินยอมของคุณ หากได้มอบไว้ให้แก่เรา (คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการประมวลผลที่เกิดขึ้นก่อนคุณจะได้เพิกถอนคำยินยอม):

k. เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลการตลาด (รวมถึงอีเมลการตลาดที่ปรับตามความเฉพาะตัวและกำหนดเป้าหมายชัดเจน) เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณร้องขอจากเรา หรือสินค้าและบริการที่เรามองว่าคุณอาจสนใจ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเราให้แก่คุณ
l. เพื่อกำหนดเป้าหมายและปรับการสื่อสารเพื่อการตลาด ข้อเสนอ และโฆษณาของเราที่จัดแสดงไว้บนเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ตลอดจนบริการต่าง ๆ ให้เหมาะตามความเฉพาะตัว ทั้งนี้จะอิงจากการนำข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวมได้มาผนวกเข้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์ในการที่เราจะใช้ข้อมูลของคุณนั้นมีหลากหลาย โดยมุ่งไปที่การช่วยให้คุณใช้บริการของเราได้ หรืออันเนื่องมาจากภาระผูกพันตามกฎหมายหรือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในกรณีที่มีความเฉพาะเจาะจง เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณตามคำยินยอมของคุณ (ซึ่งเพิกถอนได้ทุกเมื่อ)

6.2. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการคาดการณ์แนวโน้มพฤติกรรมเพื่อกำหนดเป้าหมายหรือการปรับการสื่อสารเพื่อการตลาด ข้อเสนอ และโฆษณาให้เหมาะตามความเฉพาะตัว ซึ่งก็หมายความว่าเราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาในการปรับแต่งการสื่อสารที่ส่งถึงคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณเอง ในกรณีดังที่ว่านี้ เราไม่ใช้อัลกอริธึมเพื่อดำเนินการตัดสินใจที่อาจกระทบกับสภาวการณ์ทางกฎหมายของคุณ (เช่น เราไม่ยื่นข้อเสนออัตโนมัติโดยอิงจากพฤติกรรมของคุณภายในเกม)

หากคุณตกลงใจแล้วว่าไม่ต้องการรับข้อเสนอ การแนะนำสินค้าจากเรา หรือข้อมูลการตลาดที่ปรับตามความเฉพาะตัวอีกต่อไป คุณก็สามารถคัดค้านบริการนี้ได้ทุกเมื่อ

เราอาจใช้วิธีการคาดการณ์แนวโน้มพฤติกรรมจากข้อมูลเพื่อนำเสนอบริการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้แก่คุณ รวมทั้งเพื่อให้คุณได้รับการสื่อสารที่เหมาะลงตัวมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ดำเนินการตัดสินใจอัตโนมัติโดยอิงตามการคาดการณ์แนวโน้มพฤติกรรมจากข้อมูลและอาจกระทบกับสภาวการณ์ทางกฎหมายของคุณเด็ดขาด

6.3. เราอาจประมวลผลและมอบชุดรวมข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ (เช่น ยอดขายต่อภูมิภาค) ให้แก่หุ้นส่วนที่ช่วยเหลือเราในเรื่องของการจัดให้บริการของ CD PROJEKT RED (เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงินหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล) บ้างเล็กน้อย

บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องแชร์ชุดรวมข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตน เช่น ประเภทระบบปฏิบัติการของผู้ใช้เพื่อการดำเนินงานของบริการของเรา

7. เรามีวิธีจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง

7.2. เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่สรุปไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อถึงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราจะลบหรือไม่ก็แปรสภาพข้อมูลดังกล่าวให้ใช้ระบุตัวตนไม่ได้

ตามปกติแล้วเราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้จนกว่าคุณจะใช้บริการของเรา หลังจากนั้นเราอาจยังคงใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแค่บางส่วนเพื่อเหตุผลด้านภาษี กฎหมาย หรือการบัญชี

7.3. ระยะเวลาจัดเก็บที่เฉพาะเจาะจง:
a. เราจะเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบริการต่าง ๆ ที่คุณใช้เป็นระยะเวลาตามข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการดังกล่าว (ตัวอย่าง: ฟอรัมของ CD PROJEKT RED) หลังจากที่การใช้บริการที่ว่าสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี กฎหมาย หรือการบัญชี ทั้งนี้อยู่ภายในขอบเขตและเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
b. เราจะเก็บข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับ Gwent ซึ่งเราได้รับมาจากคุณเองหรือจาก GOG เป็นระยะเวลาตามข้อตกลงสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตของ Gwent (เช่น จนกว่าคุณจะปิดบัญชี Gwent ของตัวเอง หรือแจ้งให้เรารับรู้โดยตรงว่าคุณไม่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวอีกต่อไป) หลังจากนั้นแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณบางส่วนเป็นเวลาเพิ่มเติมอีกไม่กี่ปีเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี กฎหมาย และการบัญชี ซึ่งไม่ต่างอะไรจากรายการข้อข้างต้น
c. หากคุณติดต่อเราและคุณไม่ได้ใช้บริการของเรา เราจะยังคงมีการติดต่อกับคุณเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อตอบข้อสอบถามของคุณ จากนั้นจึงเก็บไว้ตามช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมายหรือภาระความรับผิด
d. เราจะจัดเก็บข้อมูลที่ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดจนกระทั่งคุณเพิกถอนคำยินยอม โดยหลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลของคุณออกโดยไม่ล่าช้าจนเกินควร และจะไม่นานเกินกว่า 1 เดือนนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณได้เพิกถอนคำยินยอม

8. การแชร์ข้อมูล

8.1. โปรดอย่าลืมว่าการติดต่อสื่อสารใด ๆ ของคุณกับบริการของ CD PROJEKT RED (เช่น ผ่านข้อความส่วนตัว, ฟอรัมหรือโซเชียลมีเดียของ CD PROJEKT RED) อาจเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณได้ ผู้ใช้ CD PROJEKT RED และผู้อื่นจะสามารถดูข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์แบบสาธารณะผ่านบริการของ CD PROJEKT RED ได้ เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการที่คุณใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นส่วนตัวและเลือกที่จะให้ปรากฏผ่านบริการของ CD PROJEKT RED หรือต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกรายอื่นที่คุณมอบข้อมูลของคุณให้หรือทำให้ข้อมูลของคุณปรากฏ

ขณะที่กำลังใช้บริการของ CD PROJEKT RED คุณสามารถเลือกว่าจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองกับผู้อื่นหรือแชร์แบบสาธารณะ แต่ขอให้ตระหนักว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการแชร์ข้อมูลในลักษณะนี้เอง

9. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอกและบริการต่าง ๆ จากภายนอก

9.1. บางครั้งบางคราวบริการของ CD PROJEKT RED อาจมีลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ได้มีผลครอบคลุมถึงเว็บไซต์หรือบริษัทจากภายนอกเหล่านี้ ดังนั้นโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริษัทดังกล่าวโดยตรง

คุณอาจพบกับลิงก์ของบุคคลภายนอกในบริการของ CD PROJEKT RED บุคคลภายนอกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเขาเอง ดังนั้นโปรดอย่าลืมดูนโยบายที่ว่าด้วย

9.2. บริการบางอย่างอาจต้องมีการเข้าไปโต้ตอบกับ GOG ที่เป็นบริษัทเครือเดียวกับเรา หรือว่ากับหุ้นส่วนที่ไว้วางใจรายอื่น ๆ ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างบัญชี GOG ขึ้นมาเพื่อเข้าถึงบริการต่าง ๆ อย่างฟอรัม เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ขั้นตอนนี้เป็นไปได้ เราจึงอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนกับหุ้นส่วนที่ไว้วางใจของเรา

เราจัดให้บริการบางอย่างของเราผ่านหุ้นส่วนที่ไว้วางใจ เช่น GOG ดังนั้นเราจะแชร์ข้อมูลบางส่วนกับหุ้นส่วนเหล่านี้

10. หุ้นส่วนที่ไว้วางใจของเรา

10.1. เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณกับหุ้นส่วนที่ไว้วางใจของเรา (“หุ้นส่วนที่ไว้วางใจ”) ซึ่งช่วยเหลือเราในเรื่องการส่งมอบบริการและฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ให้คุณ โปรดวางใจว่าข้อมูลที่เรามอบให้แก่หุ้นส่วนที่ไว้วางใจของเรานั้นมีเพียงข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการร่วมมือระหว่างเรากับหุ้นส่วนเท่านั้น หุ้นส่วนที่ไว้วางใจจะประมวลผลข้อมูลในนามของเราได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่างนี้
a. GOG sp. z o.o. หรือก็คือบริษัทในเครือเดียวกับเราที่ช่วยให้การบริการเชิงเทคนิคแก่เรา โดยเฉพาะการโฮสต์ฟอรัมของเราและสนับสนุนเราในการแข่งขันอีสปอร์ตของ Gwent
b. CD PROJEKT Inc. หรือก็คือบริษัทลูกของเราที่ช่วยเหลือเราในเรื่องกิจกรรมการตลาดในสหรัฐอเมริกา
c. หุ้นส่วนของเราที่ให้บริการเครื่องมือการจัดการและการแชร์ข้อมูลภายในองค์กรแก่เรา
d. หุ้นส่วนของเราที่ช่วยเหลือเราในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์แก่เรา
e. หุ้นส่วนของเราที่ช่วยเราจัดการจดหมายข่าวและการสื่อสารผ่านอีเมลโดยให้บริการเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลแก่เรา
f. ที่ปรึกษาระดับมืออาชีพของเราที่ให้ความช่วยเหลือเราเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ภาษี การตรวจสอบบัญชี หรือการบัญชี
g. หุ้นส่วนด้านการลงโฆษณาที่สนับสนุนเราในแง่ของการตลาดแบบปรับตามความเฉพาะตัวและกำหนดเป้าหมายชัดเจน (ตัวอย่างเช่น ให้บริการเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถปรับโฆษณาที่แสดงให้ตรงกับความสนใจของคุณ)

บางครั้งเราแชร์ข้อมูลกับหุ้นส่วนที่ไว้วางใจของเรา ปกติแล้วหุ้นส่วนเหล่านี้จะดูแลเรื่องต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือการจัดการภายในองค์กร หรือสนับสนุนเราในเรื่องกิจกรรมการตลาด

10.2. เมื่อมีข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในสถานการณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณกับตำรวจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ (รวมถึง IP ของคุณและรายละเอียดใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้น)

10.3. การประมวลผลข้อมูลของคุณอาจเกิดขึ้นภายนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัย และนอกเหนือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA; European Economic Area) เช่น ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือแคนาดา กฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศเหล่านี้อาจไม่ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับในประเทศของคุณหรือใน EEA ในกรณีเช่นนี้ เราตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม และใช้มาตรการการถ่ายโอนข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างข้อสัญญามาตรฐานของ EU เป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินการของเรา

เมื่อใดก็ตามที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกยุโรป เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะควร

11. การแจ้งเตือนแบบพุช

11.1. หากคุณใช้เกมมือถือของเรา เราก็อาจส่งการแจ้งเตือนแบบพุชหรือแบบในเครื่องไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อแจ้งข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับเกมดังกล่าว ทั้งนี้เฉพาะเมื่อได้รับการอนุมัติจากคุณล่วงหน้า ซึ่งโดยปกติแล้วคุณจะจัดการการแจ้งเตือนเช่นนี้ได้จากส่วนการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ

เราใช้การแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือได้ถ้าเกิดว่าคุณอนุมัติ

12. สิทธิของคุณ

12.1. คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ และคัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดได้ตลอดทุกเมื่อ โดยหากต้องการคัดค้าน คุณสามารถติดต่อเราตามที่อยู่อีเมล: privacy@cdprojektred.com

คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณ สิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว สิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลของคุณ สิทธิที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณหรือขอให้โอนย้ายข้อมูลของคุณไปยังอีกนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ทุกเมื่อผ่านทาง privacy@cdprojektred.com หรือ dpo@cdprojektred.com

12.2. คุณมีสิทธิเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
a. คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่
b. คุณสามารถขอให้เราปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง (หากเหมาะสม)
c. คุณสามารถติดต่อเราเพื่อร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบของเรา
d. คุณสามารถขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณ
e. คุณมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังอีกนิติบุคคลหนึ่ง
f. คุณมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูล
คุณสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยติดต่อเรามาที่ privacy@cdprojektred.com หรือโดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาสำหรับสิทธิเหล่านี้เป็นการเฉพาะ (เช่นปุ่ม “ยกเลิกสมัครรับข้อมูล” ในจดหมายข่าวของเรา)

12.3. ในกรณีที่มีข้อกังวลใจหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: privacy@cdprojektred.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@cdprojektred.com อย่างไรก็ดี หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ดำเนินการกับข้อกังวลใจของคุณในลักษณะที่น่าพึงพอใจ คุณสามารถรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลในท้องที่ของคุณ หรือผู้มีอำนาจดูแลของโปแลนด์ (ประธานสำนักคุ้มครองข้อมูลของโปแลนด์ หรือ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ในโปแลนด์)

13. โซเชียลมีเดีย - การเป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วม

13.1. หากคุณเข้าชมโปรไฟล์ของเราในพอร์ทัลเครือข่ายโซเชียลอย่าง Facebook หรือ LinkedIn เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในโปรไฟล์ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเชิงสถิติภาพรวม สำหรับบริบทเช่นนี้ เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วมกันกับผู้ปฏิบัติการของพอร์ทัลเครือข่ายโซเชียลแต่ละแห่งดังที่กล่าวไป กฎเฉพาะเจาะจงของความร่วมมือนี้มีอธิบายไว้ในข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วมกับเครือข่ายโซเชียลแต่ละแห่ง คุณสามารถใช้สิทธิของคุณโดยเกี่ยวเนื่องทั้งกับเรา ตลอดจนกับผู้ปฏิบัติการของพอร์ทัลเครือข่ายโซเชียลใด ๆ ที่กำหนดได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเนื้อหาของข้อตกลงดังที่ว่านี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

13.2. Facebook: Facebook Ireland Ltd., โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนอยู่ที่ 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Republic of Ireland เนื้อหาของข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วมมีให้ดูที่: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

13.3. LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนอยู่ที่ Wilton Place, Dublin 2, Republic of Ireland เนื้อหาของข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วมมีให้ดูที่: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

14. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

14.1. เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่นเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หรือเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริการของเรา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขทางออนไลน์ พร้อมระบุวันที่อัปเดตล่าสุด

เราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขทางออนไลน์ พร้อมระบุวันที่อัปเดตล่าสุด

15. ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้

15.1. นอกจากนี้เรายังอยากจะย้ำเตือนคุณอีกครั้งว่าข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ของเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถใช้บริการของ CD PROJEKT RED อ่านข้อตกลงได้ที่นี่: https://regulations.cdprojektred.com/user_agreement