CD PROJEKT RED Smlouva s uživatelem

Poslední aktualizace: 20. července 2022

Zdravíme vás! Jsme společnost CD PROJEKT RED, členové skupiny CD PROJEKT SA, a děláme hry jako třeba The Witcher a Cyberpunk 2077. Vybudovat společnost CD PROJEKT RED nás stálo spoustu práce, a proto musíme stanovit jistá pravidla pro to, co s našimi hrami a službami smíte a nesmíte dělat. Sepsali jsme tuto smlouvu tak srozumitelně, jak to jen po právní stránce šlo, a přidali neformální krátká shrnutí, která vám pomohou porozumět jejímu významu. Ale pamatujte, že důležité a právně závazné je její plné znění.

PLNÉ ZNĚNÍ
KRÁTKÉ SHRNUTÍ

1. O TÉTO SMLOUVĚ

1.1 Tato smlouva. Tato smlouva představuje právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností CD PROJEKT S.A. se sídlem na ul. Jagiellonska 74; 03-301, Varšava, Polsko.

Abychom vše řádně vysvětlili, CD PROJEKT RED je název herního vývojářského studia, které je součástí společnosti CD PROJEKT S.A., takže na sebe v rámci této smlouvy budeme odkazovat jako „společnost CD PROJEKT RED“, „my“ nebo „nás“.

Tato smlouva se vztahuje na webové stránky cyberpunk.net, thewitcher.com, cdprojektred.com, veškeré další webové stránky společnosti CD PROJEKT RED, veškeré hry společnosti CD PROJEKT RED (s výjimkou těch, které jsou konkrétně zmíněny níže) včetně her The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher Battle Arena nebo The Witcher Adventure Game, diskusní fóra, wiki stránky, blogy a účty společnosti CD PROJEKT RED na sociálních médiích, účty společnosti CD PROJEKT RED, zákaznickou a technickou podporu společnosti CD PROJEKT RED a jakékoliv další služby, které vám poskytujeme (zkráceně budeme vše uvedené označovat jako „hry a služby společnosti CD PROJEKT RED“).
Tato smlouva se nevztahuje na hry Gwent nebo Cyberpunk 2077, které mají každá vlastní právní dokumentaci (EULA pro hru Gwent naleznete zde a EULA pro hru Cyberpunk 2077 https://www.cyberpunk.net/user-agreement.

Je pro vás i pro nás závazná, jakmile začnete používat jakékoliv hry a služby společnosti CD PROJEKT RED. Pokud se smlouvou nesouhlasíte, nesmíte hry a služby společnosti CD PROJEKT RED používat.

Důležité: nezapomeňte si přečíst také: (a) pravidla pro konkrétní hru/službu (např. EULA hry The Witcher 3) – která podrobněji vysvětlují právní předpisy pro konkrétní hry a služby; a (b) Zásady ochrany osobních údajů společnosti CD PROJEKT RED – které podrobně popisují to, jak společnost CD PROJEKT RED shromažďuje, používá a chrání vaše osobní údaje. Naše Zásady pro obsah vytvářený fanoušky vysvětlují, co smíte a nesmíte dělat s obsahem vytvářeným fanoušky, který se týká našich her a služeb. Všechny uvedené dokumenty jsou součástí této smlouvy a příležitostně je můžeme aktualizovat. Může být také třeba, abyste odsouhlasili a řídili se zásadami a podmínkami platformy pro distribuci digitálního obsahu, kterou pro používáte pro přístup a hraní her a služeb společnosti CD PROJEKT RED, jako je třeba naše úžasná sesterská společnost GOG.
O našich nástrojích pro modifikace hry The Witcher a o nástroji REDKit pro hru The Witcher 2: Assassins of Kings pojednávají jejich příslušné právní dokumenty.

Tato smlouva vysvětluje, co jsou hry a služby společnosti CD PROJEKT RED a jak je smíte používat. Abychom vám vše usnadnili, připojujeme sem krátká neformální shrnutí těchto pravidel. Právně závazné je nicméně plné znění nalevo.

Tato smlouva se vztahuje na většinu našich her a služeb, ale některé z nich mají vlastní konkrétní pravidla (např. Gwent nebo Cyberpunk 2077).

Ujistěte se, že jste si také přečetli naše Zásady pro obsah vytvářený fanoušky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti CD PROJEKT RED (odkazy jsou uvedené vlevo).

1.2 Věková omezení. Pro každou z her společnosti CD PROJEKT RED byla stanovena omezení minimálního věku (např. PEGI, ESRB), která se mohou lišit v závislosti na vaší lokalitě, a při zakoupení hry se vám zobrazí. Naše hry byste měli hrát pouze tehdy, pokud příslušná omezení minimálního věku splňujete. Pokud jste starší než určuje omezení minimálního věku a je vám více než 18 let (nebo tolik, kolik je ve vaší zemi považováno za věk plnoletosti), pak vám přejeme, abyste si naše hry užili. Pokud jste mladší 18 let (nebo mladší než je věk, ve kterém je ve vaší zemi osoba považována za plnoletou), pak dříve, než vás obdobně srdečným způsobem přivítáme, požádejte své rodiče nebo zákonné opatrovníky, aby se ve vašem zastoupení s touto smlouvou seznámili a odsouhlasili ji (protože v některých zemích lidé mladší než je stanovený věk nemají právo plně uzavírat smlouvy, jako je tato), a kromě toho by měli také dohlížet na vaše používání našich her i v případě, že je omezení minimálního věku pro danou hru nižší než 18 let.

Než se pustíte do hraní, zkontrolujte omezení minimálního věku dané hry společnosti CD PROJEKT RED. Pokud vám ještě nebylo 18 let, musíte mít souhlas rodičů/zákonných opatrovníků, a to i v případě, že je hra označena jako vhodná pro nezletilé. Chápeme, že to zní trochu směšně – ne, my jsme si to skutečně nevymysleli, jedná se o zákonný požadavek.

1.3 Upozornění k obsahu. Některé hry a služby společnosti CD PROJEKT RED obsahují scény a zobrazení násilí, sexuality a užívání drog, které mohou být pro někoho znepokojivé. Pokud jste na takový obsah citliví nebo ve vás vyvolává nežádoucí reakce, na tuto skutečnost před spuštěním hry nezapomínejte.

2. POUŽÍVÁNÍ HER A SLUŽEB SPOLEČNOSTI CD PROJEKT RED

2.1 Licence. Poskytujeme vám osobní, omezenou, odvolatelnou, neexkluzivní, nepřenosnou a nepřevoditelnou licenci k zobrazení, prohlížení, stažení, instalaci, hraní a používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED na vašem osobním počítači, herní konzoli nebo jiných zařízeních/platformách, které jsou výslovně autorizovány společností CD PROJEKT RED (jejich seznam je uvedený samostatně pro každou z her na jejich příslušných webových stránkách). Tato licence je pouze pro soukromou potřebu (takže ji nemůžete předat, „prodat“, zapůjčit, darovat, přiřadit, sublicencovat ani jinak převádět na kohokoliv jiného) a neposkytuje vám v rámci her a služeb společnosti CD PROJEKT RED vlastnická práva.

2.2 Varování před epileptickým záchvatem. Některé hry a služby společnosti CD PROJEKT RED mohou obsahovat blikající světla a obraz, což může vyvolat epileptické záchvaty. Pokud vy sami nebo někdo ve vaší domácnosti trpí epilepsií, poraďte se před používáním her a služeb společnosti CD PROJEKT RED se svým ošetřujícím lékařem. Pokud během hraní zaznamenáte závratě, poruchy vidění, tiky v oku nebo ve svalech, pocity zmatení, dezorientaci, mimovolné pohyby nebo křeče, ihned přestaňte hrát a konzultujte to se svým ošetřujícím lékařem.

Pokud vy nebo člen vaší domácnosti trpíte epilepsií, ověřte si předem možnost používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED u svého lékaře!

3. PŘÍSTUP K BETAVERZÍM SPOLEČNOSTI CD PROJEKT RED

3.1 Před vydáním finální komerční verze her a služeb společnosti CD PROJEKT RED můžeme zpřístupnit jejich „betaverze“. Pokud ano, pak:
• bude váš přístup k betaverzi obvykle časově omezený a může vyžadovat souhlas s dodatečnými smluvními podmínkami;
• budete pravděpodobně požádáni o to, abyste se podíleli na procesu zpětné vazby, v rámci kterého můžete poskytnout informace o tom, jak betaverze funguje;
• betaverze softwaru bude poskytnuta „tak, jak je“, bez jakýchkoliv dalších příslibů z naší strany nebo jakékoliv odpovědnosti za to, pokud software není dokončený nebo plně funkční nebo způsobuje problémy. To je koneckonců důvod, proč vám poskytujeme přístup k betaverzi: vy získáte přístup k betaverzi něčeho nového, ale berete na vědomí skutečnost, že to ještě nebude dokončené; a
• na hru nebo službu se v betaverzi mohou vztahovat oddělené konkrétní právní předpisy, a proto se ujistěte, že jste se s nimi seznámili.

Můžeme vám umožnit přístup k betaverzím nových her nebo služeb. Betaverze nejsou dokončené a my neneseme odpovědnost za to, co se vám při jejich používání může přihodit. Nebojte se, počítač by vám do vzduchu vyhodit neměly!

4. ÚČTY SLUŽBY GOG GALAXY

4.1 GOG Galaxy. Některé z našich her nebo služeb mohou zahrnovat volitelné používání služby GOG Galaxy, online služby, kterou vytváří naše sesterská společnost GOG.com. Používání služby GOG Galaxy vám poskytuje určité výhody, které by vám jinak nebyly dostupné, ale bude vždy zcela volitelné, nebude zahrnovat použití DRM (ochrany proti kopírování, ověřování pravosti na internetu nebo přihlášení) a zcela na vás.

Některé hry a služby společnosti CD PROJEKT RED vám mohou nabídnout integraci se službou GOG Galaxy. Ta je čistě volitelná, je to jen na vás. GOG.COM je naší sesterskou společností, takže jste v dobrých rukách skutečných internetových odborníků.

5. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

5.1 Minimální požadavky. Každá z her a služeb společnosti CD PROJEKT RED má své minimální požadavky v závislosti na vámi zvoleném zařízení/systému/platformě (např. na stránkách našeho herního obchodu). Ujistěte se, že váš systém tyto minimální požadavky splňuje (hlavně dříve, než si kteroukoliv z her zakoupíte)! Online prvky našich her a služeb mohou také požadovat přístup k internetu. My sami naše hry vytváříme bez jakýchkoliv systémů správy digitálních práv (DRM), ale někteří výrobci konzol/zařízení používají bezpečnostní technologie, které nemůžeme ovlivnit.

U našich her a služeb budou vždy jasně uvedené minimální požadavky, které jsou potřebné k jejich provozování.

6. OPRAVY, AKTUALIZACE A ZMĚNY

6.1 Příležitostně může být z naší strany třeba vydat pro hry a služby společnosti CD PROJEKT RED opravy chyb nebo aktualizace (například za účelem přidání nebo odebrání funkcí, vyřešení softwarových chyb nebo vyvážení herního zážitku). To může mít za následek vydání povinných nebo automatických aktualizací a starší neaktualizované verze mohou přestat fungovat. Tato práva potřebujeme k tomu, abychom zajistili efektivní chod našich her a služeb.

Čas od času můžeme být nuceni vydat opravy a aktualizace, nebo změnit to, jak hry a služby společnosti CD PROJEKT RED fungují.

7. VLASTNICKÁ PRÁVA A PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

7.1 Vlastnická práva. Hry a služby společnosti CD PROJEKT RED, včetně (ale nejenom) jejich vizuálních složek, postav, příběhových linií, uměleckých děl, animací, návrhů, položek, hudby a zvukových efektů, dialogů, grafiky, počítačového kódu, uživatelského rozhraní, stylizace a ovládání, herních mechanik, herního zážitku, zvuku, video, textu, rozvržení, databází, dat a veškerého dalšího obsahu a všech práv k duševnímu vlastnictví a dalších zákonných a užívacích práv s nimi souvisejících, jsou buď naším přímým vlastnictvím, nebo je licencujeme od třetích stran. Všechna práva pro hry a služby společnosti CD PROJEKT RED jsou vyhrazena s výjimkami uvedenými v této smlouvě. Nesmíte používat nebo využívat jakoukoliv část her a služeb společnosti CD PROJEKT RED s výjimkou ustanovení této smlouvy a našich Zásad pro obsah vytvářený fanoušky. Hry a služby společnosti CD PROJEKT RED a jejich práva k duševnímu vlastnictví jsou chráněny autorským zákonem, ochrannými známkami a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví po celém světě.

Budování společnosti CD PROJEKT RED a našich her a služeb jsme věnovali řadu let. Užívejte si je, ale prosíme vás, abyste se chovali slušně a nedělali, co nemáte.

7.2 Vlastnictví třetích stran. Společnost CD PROJEKT RED respektuje práva k duševnímu vlastnictví jiných subjektů. Pokud jste přesvědčeni o tom, že hry a služby společnosti CD PROJEKT RED porušují práva k vašemu dílu nebo se na jejich porušování podílejí, kontaktujte nás na adrese legal@cdprojektred.com.

8. CO S HRAMI A SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI CD PROJEKT RED NESMÍTE DĚLAT

8.1 Při používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED se řiďte těmito pravidly. Pokud se zajímáte o obsah vytvářený fanoušky, měli byste si přečíst také Zásady pro obsah vytvářený fanoušky. Porušení těchto pravidel bude považováno za „závažné porušení“ této smlouvy, které by mohlo vést k pozastavení nebo ukončení vašeho přístupu ke hrám a službám společnosti CD PROJEKT RED. V obzvláště závažných případech si vyhrazujeme právo zamezit vám v budoucím přístupu ke hrám a službám společnosti CD PROJEKT RED a k našim dalším službám.

Zde jsou zmíněná pravidla:

(a) Soukromá zábava. Hry a služby společnosti CD PROJEKT RED používejte pouze pro svou soukromou zábavu, nikoliv za jakýmkoliv komerčním účelem, s výjimkou takových účelů, které jsou výslovně povolené v našich Zásadách pro obsah vytvářený fanoušky.

(b) Platné právní předpisy. Při používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED se musíte řídit veškerými platnými právními předpisy a nařízeními.

(c) Nepřenositelnost. Nepokoušejte se hry a služby společnosti CD PROJEKT RED kopírovat, pronajímat, nakupovat, prodávat, půjčovat, sdílet, nabízet za poplatek, sublicencovat, převádět, distribuovat, publikovat nebo veřejně předvádět, ani vůči nim v kontextu této smlouvy uplatňovat žádná jiná svá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena. Nepodílejte se ani na krádežích nebo přisvojování herních klíčů/kódů (které všechny zůstávají naším vlastnictvím). Pokud máte obavy, že se vám cokoliv z výše uvedeného přihodilo, kontaktujte https://support.cdprojektred.com/

(d) Technické zneužití. Chceme, abyste si mohli obsah společnosti CD PROJEKT RED volně používat, zálohovat ho atd., ale současně jsme nuceni uplatňovat právní nařízení, která nás chrání před jejich zneužitím. Z tohoto důvodu (pokud nemáte předchozí písemné svolení společnosti CD PROJEKT RED) hry a služby společnosti CD PROJEKT RED neupravujte, neslučujte, nedistribuujte, nepřekládejte, neprovádějte zpětnou analýzu ani se nepokoušejte získat nebo použít jejich zdrojový kód či neprovádějte dekompilaci nebo disassemblování, s výjimkou případů, kdy vám to tato smlouva nebo platná právní nařízení výslovně dovolují.

(e) Hackování a podvádění. Nevytvářejte, nepoužívejte, nezpřístupňujte ani nedistribuujte podvody (cheaty). Podvody máme na mysli věci jako jsou zneužití (exploity), automatizační software, roboti, boti, hacky, web crawlery (spidery), spyware, skripty, utility pro podvádění ve hře, extrakční nástroje nebo jakýkoliv jiný software, který se hrami a službami společnosti CD PROJEKT RED jakýmkoliv způsobem interaguje nebo je ovlivňuje (včetně jakýchkoliv neautorizovaných programů třetích stran, které shromažďují informace o hrách a službách společnosti CD PROJEKT RED čtením oblastí paměti, které hry a služby společnosti CD PROJEKT RED využívají k ukládání informací).

(f) Služby společnosti CD PROJEKT RED. Záměrně nebo se zlým úmyslem nenarušujte nebo neovlivňujte služby společnosti CD PROJEKT RED, jako jsou zákaznická nebo technická podpora, ani se nevydávejte za zaměstnance společnosti CD PROJEKT RED.

(g) IT systémy společnosti CD PROJEKT RED. Záměrně nebo se zlým úmyslem neovlivňujte ani nenarušujte chod, ani se nepokoušejte o přístup k oblastem síťového softwaru nebo serverů společnosti CD PROJEKT RED nebo třetích stran, a to včetně tunelování, vložení nebo vsunutí kódu (code injection / insertion), odepření služby (denial of service), modifikací nebo úprav softwaru, souběžného používání jiného softwaru podobného softwaru společnosti CD PROJEKT RED, emulací protokolů, nebo prostřednictvím tvorby nebo použití soukromých serverů nebo jakýchkoliv analogických služeb souvisejících se hrami a službami společnosti CD PROJEKT RED.

(h) Vytěžování dat. Nezachycujte, nevytěžujte ani žádným jiným způsobem neshromažďujte z her a služeb společnosti CD PROJEKT RED osobní či důvěrné údaje nebo informace.

(i) Názvy. Nepoužívejte názvy „CD PROJEKT RED“ nebo názvy, loga nebo ochranné známky jiných skupin/her/služeb společnosti CD PROJEKT RED za jakýmkoliv neschváleným účelem.

(j) Obsah porušující práva. Žádným způsobem se nepodílejte na činnostech souvisejících s hrami a službami společnosti CD PROJEKT RED, které porušují jakákoliv autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, ochranu soukromí, publikační práva nebo jiná práva.

(k) Škodlivý kód. Nenahrávejte žádné soubory, které obsahují jakýkoliv škodlivý kód, včetně virů, spyware, trojských koňů, červů, časovaných bomb, záměrně poškozená data ani jakékoliv jiné soubory, které obsahují škodlivý kód nebo které mohou jakýmkoliv způsobem poškodit nebo ovlivnit chod her a služeb společnosti CD PROJEKT RED.

(l) Geografická omezení. Žádáme vás, abyste se řídili veškerými platnými geografickými, regionálními nebo jazykovými omezeními, omezeními podle polohy nebo pravidly souvisejícími se hrami a službami společnosti CD PROJEKT RED.

(m) Chovejte se slušně! Nedělejte ani neříkejte nic, co je nebo by mohlo být považováno za rasistické, obtěžující, xenofobní, sexistické, diskriminační, vulgární, pomlouvačné nebo jakkoliv jinak urážlivé nebo nezákonné, a žádným způsobem k takovým činnostem hry a služby společnosti CD PROJEKT RED nevyužívejte. Prosíme vás, abyste se ke druhým chovali slušně!

(n) Další pravidla. Upozorňujeme, že některé z našich her mají vlastní právní ustanovení, která tuto smlouvu doplňují – přečtěte si je, abyste získali další informace o tom, co v rámci dané hry nebo služby nesmíte dělat.Hry a služby společnosti CD PROJEKT RED tu jsou pro vaši soukromou zábavu – používejte je výhradně za tímto účelem a řiďte se přitom pravidly uvedenými nalevo!

9. OBSAH VYTVÁŘENÝ FANOUŠKY

9.1 Informace o tom, kdy a jak můžete vytvářet komunitní obsah pro hry a služby společnosti CD PROJEKT RED (např. fanoušky vytvářené obrázky a texty, webové stránky, videa/streamy/Let‘s Play videa, modifikace atd.) a jak k takovému obsahu přistupujeme po stránce vlastnictví a licencování naleznete v našich Zásadách pro obsah vytvářený fanoušky.

Další informace o tom, jakým způsobem můžete pro naše hry a služby vytvářet fanouškovský obsah, naleznete v plném znění Zásady pro obsah vytvářený fanoušky.

10. ZPĚTNÁ VAZBA A ZPRÁVY O HAVÁRII APLIKACE

10.2 Zprávy o havárii aplikace. Pokud se hrami a službami společnosti CD PROJEKT RED nastane nějaký problém, můžeme vás požádat o to, abyste nám poslali vygenerovanou zprávu o selhání aplikace (crash log), abychom na jejím základě mohli kód her vylepšit. Tyto zprávy jsou volitelné a mohou obsahovat některé osobní údaje (více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů).

Můžete nám volitelně posílat zprávy o havárii aplikace.

11. OBSAH TŘETÍCH STRAN A EXTERNÍ SLUŽBY

11.1 Prostřednictvím her a služeb společnosti CD PROJEKT RED vám občas můžeme zasílat odkazy na webové stránky třetích stran nebo jejich obsah. Ke hrám a službám společnosti CD PROJEKT RED můžete také přistupovat prostřednictvím různých zařízení/systémů/platforem (které mohou také uplatňovat vlastní právní podmínky, s nimiž byste se měli před jejich používáním seznámit). Jejich používání je na vás – nemůžeme vám garantovat, že budou fungovat, jaký zážitek vám poskytnou ani to, zda budou zdarma.

Pokud kliknete na odkaz, který vás zavede daleko od našeho útulného koutku na internetu = už o vás nemůžeme chránit.

12. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE NA HRY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI CD PROJEKT RED

12.1 Naše záruky. Zaručujeme vám, že: (a) máme právo s vámi tuto smlouvu uzavřít a udělit vám v oddílu 2.1 licenci k používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED; (b) vynaložíme na hry a služby společnosti CD PROJEKT RED a jejich používání vámi přiměřenou péči; a (c) vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom během plnění našich závazků vůči vám v rámci této smlouvy vyhověli všem platným právním nařízením.

Ve vztahu ke hrám a službám společnosti CD PROJEKT RED činíme právně závazná prohlášení (zvaná „záruky“), například že vynaložíme na jejich používání vámi přiměřenou péči. Dále vysvětlujeme také další věci o tom, jakou neseme za hry a služby společnosti CD PROJEKT RED právní odpovědnost.

12.2 Odpovědnost. Vynakládáme velké úsilí na to, aby hry a služby společnosti CD PROJEKT RED na našich systémech fungovaly, ale máme na naše testy pouze omezené množství času a ne vždy se nám vše podaří provést správně. Proto nemůžete přijmout jakoukoliv odpovědnost za to, pokud hry a služby společnosti CD PROJEKT RED nefungují částečně nebo vůbec. Neneseme také odpovědnost za nic, co se s hrami a službami společnosti CD PROJEKT RED stane mimo naši přiměřenou kontrolu.

13. UKONČENÍ

13.1 Vaše práva na ukončení smlouvy. Tuto smlouvu můžete ukončit tím, že kdykoliv přestanete hry a služby společnosti CD PROJEKT RED trvale používat. Ukončení smlouvy nebude mít vliv na již existující práva nebo závazky, jak naše, tak i vaše.

Pokud chcete tuto smlouvu ukončit, pak budete bohužel muset naše hry a služby hrát / přistupovat k nim.

13.2 Naše práva na ukončení smlouvy. Váš přístup ke hrám a službám společnosti CD PROJEKT RED můžeme pozastavit nebo zrušit v případě, že z vaší strany dojde k závažnému porušení této smlouvy, což zahrnuje porušení, které je vážné nebo by mohlo způsobit skutečnou újmu hrám a službám společnosti CD PROJEKT RED, jejich uživatelům nebo společnosti CD PROJEKT RED a jejím přidruženým společnostem, poskytovatelům licencí a partnerům. Zejména se to týká pravidel, která rozvádíme v oddílu 8 výše. Pokud to bude přiměřeně možné, pokusíme se vás kontaktovat, abychom vám vysvětlili, proč jsme k takovému kroku přistoupili a co (pokud něco) můžete v důsledku tohoto kroku dělat. Pokud váš přístup ke hrám a službám společnosti CD PROJEKT RED a tuto smlouvu v souladu s ustanoveními v tomto oddílu pozastavíme nebo zrušíme, pak vůči vám neponeseme žádné závazky ani žádnou odpovědnost.

Pokud vážným způsobem tuto smlouvu porušíte, můžete přijít o přístup ke hrám a službám společnosti CD PROJEKT RED (dočasně nebo trvale).

13.3 Zastavení používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED. Zdá se to velice nepravděpodobné, ale pokud bychom byli nuceni trvale ukončit poskytování přístupu ke hrám a službám společnosti CD PROJEKT RED (a to úplně nebo částečně – například na konkrétní platformě) a ne z důvodu jakéhokoliv vašeho porušení podmínek, pokusíme se vám tuto skutečnost oznámit alespoň sto dvacet (120) dní předem tím, že na našich webových stránkách zveřejníme upozornění. V takovém případě se na vás z naší strany nebudou vztahovat žádné budoucí závazky ani odpovědnosti (toto se nevztahuje na žádné již existující závazky či odpovědnosti).

Je velice nepravděpodobné, že bychom museli některé z her a služeb společnosti CD PROJEKT RED přestat provozovat. Pokud k tomu dojde, pokusíme se vás předem upozornit.

14. VYŠŠÍ MOC

14.1 Ani jedna ze stran neponese odpovědnost za selhání plnění svých povinností v rámci této smlouvy nebo poskytování přístupu ke hrám a službám společnosti CD PROJEKT RED, pokud budou příčinou takového selhání nepředvídatelné události mimo vaši či naši přiměřenou kontrolu, včetně například výpadků internetových služeb, výpadků komunikačních sítí, pandemií, požárů, povodní, válek nebo zásahu vyšší moci.

Pokud nastanou nepředvídatelné události mimo vaši nebo naši kontrolu (válka, zemětřesení, obří povodeň, útok mimozemšťanů, Godzilla a podobně – no dobře, ty poslední dva příklady jsou jenom vtip), pak ani jedna strana neponese vůči druhé odpovědnost za jakékoliv závazky, které nelze splnit.

15. ROZHODNÉ PRÁVO

15.1 Pro obyvatele Evropské unie nebo dalších států světa (s výjimkou Spojených států amerických):
Společně se zavazujeme k tomu, že vaše používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED a plnění této smlouvy a veškeré problémy, které mohou v souvislosti s nimi vzniknout, se budou řídit a budou vykládány podle polského právního řádu a veškeré s nimi související spory budou probíhat výhradně v jurisdikci polského soudního systému. V případě jakéhokoliv právního nároku týkajícího se ustanovení této smlouvy bude strana, která nárok vyhraje, oprávněna k tomu, aby jí byly uhrazeny soudní poplatky a výdaje.

Pro uživatele se sídlem ve Spojených státech amerických:

Společně se zavazujeme k tomu, že vaše používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED a plnění této smlouvy budou považovány za vzniklé v Los Angeles v Kalifornii a budou se řídit a budou vykládány podle právního řádu státu Kalifornie ve Spojených státech amerických (a případně federálním právním řádem USA). Jakýkoliv právní nárok vůči společnosti CD PROJEKT RED z vaší strany bude vznesen výhradně u státního nebo federálního soudu v Los Angeles v Kalifornii, který bude mít jurisdikci o rozhodování v daném sporu mezi námi, a proto tímto společně souhlasíme s výhradní jurisdikcí těchto soudů. V případě jakéhokoliv právního nároku týkajícího se ustanovení této smlouvy bude strana, která nárok vyhraje, oprávněna k tomu, aby jí byly uhrazeny soudní poplatky a výdaje.

Jakékoliv právní otázky/stížnosti/nároky týkající se této smlouvy od všech uživatelů po celém světě podléhají polským zákonům a jurisdikci. Výjimkou jsou uživatelé se sídlem v USA, kteří spadají pod kalifornský právní systém a do jeho jurisdikce.

16. DALŠÍ PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

16.1 Oddělitelnost. Pokud je kterákoliv část této smlouvy shledána zákonně nevynutitelnou, nebude to mít vliv na žádnou další část smlouvy.

Tento oddíl stanovuje pár dalších pravidel o právním fungování této smlouvy, snad poměrně snadno pochopitelných.

16.2 Úplnost smlouvy. Tato smlouva, společně s dalšími dokumenty, na které je v jejím rámci odkazováno, představuje úplnou dohodu mezi námi a vámi, týkající se této smlouvy, a nahrazuje jakékoliv předchozí ústní nebo písemné dohody.

Tato smlouva a naše Zásady ochrany osobních údajů představují dohodu, kterou spolu uzavíráme.

16.3 Absence třetích stran. Tato smlouva upravuje náš vztah s vámi (a naopak). Na jejím základě nevznikají žádná práva nikomu jinému, s výjimkou situací, kdy je to v této smlouvě výslovně uvedeno.

Tato smlouva je uzavřena čistě mezi námi.

16.4 Další právní nařízení. Upozorňujeme, že podléháme celé řadě různých právních nařízení a můžeme být nuceni řídit se vynucovaným právem nebo dalšími právními požadavky, včetně systémů kontroly importu/exportu. Společně se zavazujeme, že na hry a služby společnosti CD PROJEKT RED nebo na tuto smlouvu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží.

Můžeme být nuceni vyhovět požadavkům na vynucení práva.

16.5 Přenositelnost. V případě, že je to nutné z důvodů podpory her a služeb společnosti CD PROJEKT RED, máme právo tuto smlouvu přidělit, pověřit v jejím kontextu subdodavatele nebo ji přenést na třetí stranu nebo dalšího člena naší skupiny, a to v rámci reorganizace nebo fúze nebo z jiných obchodních důvodů. Pokud k tomu dojde, budeme vás informovat.

Pokud to vyžadují obchodní důvody, můžeme tuto smlouvu na někoho převést.

16.6 Prodleva. Žádná nesplnění nebo prodlevy při uplatňování práva nebo zjednání nápravy v rozsahu této smlouvy nebo platných právních předpisů z naší nebo vaší strany nepředstavují zřeknutí se daného práva nebo nápravy či jakýchkoliv jiných práv nebo náprav, ani nebrání nebo neomezují další uplatňování daného práva nebo náhrady, pokud tak není v této smlouvě výslovně uvedeno. Žádné jednotlivé nebo částečné vymáhání takového práva nebo nápravy z naší nebo vaší strany nepředstavuje ani neomezuje další vymáhání daného či jakéhokoliv jiného práva nebo nápravy.

I když odložíme uplatnění práva podle této smlouvy, neznamená to, že ho nehodláme uplatnit.

17. ANDROID

Následující podmínky se vztahují pouze na uživatele, kteří hrají nebo používají hry a služby společnosti CD PROJEKT RED na zařízeních se systémem Android, která vlastní nebo ovládají:

a) Berete na vědomí, že tato pravidla jsou uzavřena mezi vámi a společností CD PROJEKT RED, nikoli se společnostmi Google LLC, Google Ireland Limited, Google Commerce Limited nebo Google Asia Pacific Pte. Limited („Google“). Za hry a služby společnosti CD PROJEKT RED a jejich obsah nese výhradní odpovědnost společnost CD PROJEKT RED, nikoli společnost Google.

b) Vaše používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED se bude řídit podmínkami těchto pravidel, která vám udělují nepřenosnou, omezenou licenci k používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED na zařízeních se systémem Android. Kromě toho se na vaše používání her a služeb společnosti CD PROJEKT RED vztahují také pravidla používání stanovená společností Google v podmínkách služby Google Play.

18. ZMĚNY TÉTO SMLOUVY

18.1 Změny. Pokud usoudíme, že to je nezbytné, například z právních důvodů nebo abychom reagovali na změny ve hrách a službách společnosti CD PROJEKT RED, máme právo tuto smlouvu upravit. Pokud se tak stane, zpřístupníme upravené znění smlouvy na internetu a vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom vám tuto skutečnost oznámili (například tak, že vás na to upozorníme v odpovídající hře).

Tuto smlouvu můžeme změnit, ale pokud ji změníme, zveřejníme upravenou verzi na internetu a obvykle vstoupí v platnost až za přiměřenou dobu od zveřejnění.

18.2 Závazné datum. Jakmile tuto smlouvu změníme, stane se pro vás právně závaznou 30 dní poté, co ji zveřejníme na internetu. V průběhu této lhůty nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese legal@cdprojektred.com, pokud máte ke změnám konkrétní dotazy.

Pokud se nás ohledně takových změn chcete na něco zeptat, můžete nás kontaktovat na adrese legal@cdprojektred.com.

18.3 Nesouhlas se změnami. Pokud s těmito změnami nebudete souhlasit (bez ohledu na to, zda nás kontaktujete e-mailem), pak vás bohužel budeme muset požádat, abyste hry a služby společnosti CD PROJEKT RED přestali používat. Mrzí nás, že vám to musíme říct, ale doufáme, že budete chápat, že aby hry a služby společnosti CD PROJEKT RED fungovaly tak, jak mají, je nezbytně nutné, aby pro všechny platila stejná pravidla, nikoliv aby se na různé osoby vztahovala pravidla různá. Právě z toho důvodu vám v případě dotazů nebo nejasností doporučujeme nás kontaktovat.

Pokud se změnami nesouhlasíte, pak bohužel musíte přestat hry a služby společnosti CD PROJEKT RED používat.

Důležité: upozorňujeme, že právně závazné je plné znění smlouvy – stručná shrnutí napravo slouží jen pro lepší pochopení právně závazné verze smlouvy.