CD PROJEKT RED: UMOWA UŻYTKOWNIKA
Data ostatniej aktualizacji: 25.04.2018


Witaj! Jesteśmy CD PROJEKT RED, część grupy CD PROJEKT SA, zajmujemy się produkcją gier, w tym gier z serii Wiedźmin. Włożyliśmy mnóstwo pracy w stworzenie CD PROJEKT RED, więc żeby wszystko funkcjonowało jak należy, musimy stosować pewne zasady dotyczące tego, co można, a czego nie wolno zrobić z naszymi grami i usługami. Zredagowaliśmy niniejszą Umowę w najprostszy możliwy sposób, z kilkoma nieformalnymi krótkimi podsumowaniami, które pomogą Ci zrozumieć, co ona oznacza. Jednak ważne, a co za tym idzie, prawnie wiążące, jest pełne brzmienie tekstu.

TEKST PEŁNY

KRÓTKIE PODSUMOWANIE

1.

PRZEDMIOT NINIEJSZEJ UMOWY

1.1

Niniejszy dokument stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a CD PROJEKT S.A. ul. Jagiellońska 74; 03-301 Warszawa, Polska (w dalszej części określamy się jako “CD PROJEKT RED”, ponieważ CD PROJEKT S.A. jest podmiotem prawnym, którego CD PROJEKT RED jest częścią) i ma ona zastosowanie do thewitcher.com, cdprojektred.com, jakichkolwiek innych stron internetowych CD PROJEKT RED, wszelkich gier CD PROJEKT RED, między innymi Wiedźmin, Wiedźmin 2: Zabójcy Królów, Wiedźmin 3: Dziki Gon, The Witcher Battle Arena lub The Witcher Adventure Game forów, wiki, blogów, kont mediów społecznościowych, kont CD PROJEKT RED, usług obsługi klienta oraz wsparcia technicznego, a także wszelkich innych świadczonych przez nas usług (łącznie zwanych w skrócie „grami oraz usługami CD PROJEKT RED”). W przypadku skorzystania przez Ciebie z jakichkolwiek gier i usług CD PROJEKT RED, umowa staje się wiążąca zarówno dla Ciebie, jak i dla nas.

Uwaga: zapoznaj się również z poszczególnymi Regulaminami do gier/usług (które szczegółowo wyjaśniają zasady prawne korzystania z poszczególnych gier i usług) oraz naszą Polityką Prywatności, które stanowią część niniejszej Umowy.

Nasze narzędzia do modowania dla Wiedźmina oraz REDkit dla Wiedźmin 2: Zabójcy Królów podlegają stworzonym dla nich dokumentom prawnym.

Niniejsza umowa wyjaśnia istotę oraz zasady korzystania z gier i usług CD PROJEKT RED. Dla ułatwienia, umieściliśmy tutaj krótkie, nieformalne podsumowanie tego dokumentu. Jednak pamiętaj, że wersją prawnie wiążącą jest pełna wersja tekstu, która znajduje się po lewej stronie.

1.2

Każda gra CD PROJEKT RED ma swoje oznaczenia wiekowe, które powinieneś sprawdzić przed użyciem gry. Jeżeli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat (lub nie osiągnąłeś jeszcze innego wieku, który określa granicę pełnoletności w Twoim kraju), przed przystąpieniem do korzystania z gier lub usług Twój rodzic lub opiekun musi zapoznać się z Umową i ją zaakceptować w Twoim imieniu (z tego względu, że w niektórych krajach osoby poniżej określonego wieku nie mogą zawierać umów, takie jak niniejsza Umowa), nawet jeżeli zgodnie z oznaczeniem wiekowym gra lub usługa jest odpowiednia dla osób niepełnoletnich.

Sprawdź oznaczenia wiekowe danej gry CD PROJEKT RED, zanim w nią zagrasz. Jeżeli nie masz jeszcze 18 lat, żeby korzystać z gier i usług CD PROJEKT RED, musisz uzyskać zgodę rodzica/opiekuna, nawet jeżeli gra jest oznaczona jako odpowiednia dla osób niepełnoletnich. Jakkolwiek to brzmi, nie jest to nasz wymysł, ale wymóg prawny.

2.

KORZYSTANIE Z GIER I USŁUG CD PROJEKT RED

2.1

My (to znaczy CD PROJEKT RED) udzielamy zgody (zgodnie z prawem zwanej 'licencją') na pobieranie, instalowanie, odtwarzanie i korzystanie przez Ciebie z gier i usług CD PROJEKT RED. Licencja nie pozwala Ci na udzielenie sublicencji (więc nie możesz tej licencji przekazać następnej osobie) i nie przenosi na Ciebie żadnych praw.

Dzięki udzielonej przez nas licencji, możesz korzystać z naszych gier do woli. Z punktu widzenia prawnego, gra nadal należy do nas, ale w praktyce nie ogranicza to w żaden sposób Twojej możliwości grania w nią. Zapis o udzieleniu licencji musi się w niniejszej umowie pojawić, gdyż wraz z zakupem gry nie kupujesz „kodu źródłowego gry” czy użytych w niej materiałów (np. muzyki), a jedynie prawo do ich odtwarzania.

3.

DOSTĘP DO WERSJI BETA CD PROJEKT RED

3.1

CD PROJEKT RED może wypuścić wersje ‘beta’ gier i usług zanim znajdą się one w pełnym obrocie handlowym. W takim przypadku:

  • Twój dostęp do wersji beta zazwyczaj będzie ograniczony czasowo, może on także podlegać dodatkowym warunkom umowy;
  • możemy poprosić Cię o wyrażenie opinii na temat działania wersji beta; a także
  • oprogramowanie beta zostanie dostarczone w wersji ‘tak jak jest’. Istota dostępu do wersji beta polega na tym, że otrzymujesz dostęp beta do nowej wersji, akceptując fakt, że jest ona jeszcze niekompletna,
  • gra lub usługa w wersji beta może posiadać własny Regulamin także prosimy o zapoznanie się z nim.

Oferujemy dostęp beta do nowych gier i usług. Wersje beta, co wynika z ich istoty, nie są kompletne. Ale bez obaw, nie wysadzą Twojego komputera w powietrze :).

4.

KONTA GOG GALAXY

4.1

Niektóre z naszych gier lub usług mogą obejmować opcjonalne korzystanie z GOG Galaxy, usługi online stworzonej przez naszą siostrzaną spółkę GOG.com. Korzystanie z GOG Galaxy może zapewniać Ci pewne korzyści, które w przeciwnym razie byłyby niedostępne, jednak zawsze będzie ono w zupełności opcjonalne, bez zabezpieczeń DRM (bez ochrony przed kopiowaniem, kontroli on-line lub uwierzytelnień), a decyzja o jego użyciu będzie należała wyłącznie do Ciebie.

Niektóre gry i usługi CD PROJEKT RED mogą oferować integrację z GOG Galaxy. Jest to zupełnie opcjonalne i pozostaje do Twojej decyzji. GOG.COM jest naszą spółką siostrzaną, więc zostajesz w dobrych rękach.

4.2

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z GOG Galaxy, będzie ono podlegało Warunkom Korzystania z GOG Galaxy, które należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Za korzystanie z usługi GOG Galaxy i pomoc użytkownikom będzie odpowiedzialne GOG.com.

5.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

5.1

Wszystkie gry i usługi CD PROJEKT RED zawierają wyjaśnienie szczególnych wymogów systemowych niezbędnych do korzystania z nich. Upewnij się, że Twój system spełnia te wymagania! Elementy naszych gier i usług dostępne online mogą również wymagać dostępu do Internetu. Gry CD PROJEKT RED nie zawierają żadnych zabezpieczeń DRM, jednak niektórzy producenci konsol/urządzeń korzystają z technologii zabezpieczeń, nad czym nie mamy kontroli. Jeżeli dana gra lub usług wymaga dostępu do Internetu, upewnij się, że możesz zapewnić sobie stosowne środki w tym celu.

Nasze gry i usługi mają jasno określone minimalne wymagania systemowe.

6.

ŁATKI, AKTUALIZACJE I ZMIANY

6.1

Od czasu do czasu może zaistnieć potrzeba wprowadzenia przez nas tzw. łatki [ang. patch] lub aktualizacji gier lub usług CD PROJEKT RED (np. w celu dodania lub usunięcia określonych elementów). Musimy mieć możliwość ich wprowadzenia, żeby nasze gry i usługi sprawnie działały.

Od czasu do czasu może zajść potrzeba wprowadzenia łatki lub update’u naszych gier lub usług.

7.

WŁASNOŚĆ ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1

Gry i usługi CD PROJEKT RED w tym (lecz nie wyłącznie) ich szata graficzna, kod źródłowy, interfejs użytkownika, wygląd, audio, wideo, tekst, układ graficzny, bazy danych, dane oraz wszelka inna treść i przysługujące zgodnie z prawem prawa do ich wykorzystania, są własnością CD PROJEKT RED lub też są przedmiotem licencji udzielonej CD PROJEKT RED przez osoby trzecie. Wszystkie prawa są zastrzeżone, o ile nie wskazano inaczej w niniejszej Umowie.

Nie masz prawa korzystać z jakiejkolwiek części gier lub usług CD PROJEKT RED w inny sposób niż dozwolony na mocy niniejszej Umowy i regulaminu gry lub usługi, z której korzystasz.

Spędziliśmy wieki tworząc CD PROJEKT RED oraz nasze gry/usługi. Ciesz się nimi, ale pamiętaj, że należą do nas!

8.

CZYNNOŚCI, KTÓRYCH PODEJMOWANIE W STOSUNKU DO GIER I USŁUG CD PROJEKT RED JEST ZAKAZANE

8.1

Pamiętaj, że musisz przestrzegać następujących zasad dotyczących gier i usług CD PROJEKT RED:

  • Należy korzystać z gier i usług CD PROJEKT RED wyłącznie dla własnej rozrywki (np. nie należy ich wykorzystywać w celach zarobkowych – za wyjątkiem zarobku uzyskiwanego z twórczości fanowskiej udostępnianej w serwisach hostujących materiały video – więcej na ten temat w punkcie 11 niniejszej Umowy).
  • Chcemy, żebyś mógł swobodnie korzystać z naszych gier, tworzyć kopie zapasowe itp., ale jednocześnie muszą istnieć zasady chroniące nas przed nadużyciami. W związku z powyższym (o ile nie uzyskałeś wcześniejszego pozwolenia od CD PROJEKT RED), musisz powstrzymać się od modyfikowania, łączenia, dystrybuowania, przekształcania, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilowania, rozkładania na części, jeżeli nie pozwala na to niniejsza Umowa, Regulamin danej gry lub usługi lub przepisy prawa.
  • Nie wolno Ci włamywać się do gier i usług CD PROJEKT RED, uszkadzać ich ani używać ich w celach, do których nie są przeznaczone.
  • Nie wolno Ci ingerować w oprogramowanie sieciowe CD PROJEKT RED lub osób trzecich, w tym poprzez tunelowanie, wstrzyknięcie kodu, modyfikacje lub zmiany oprogramowania, używając jakiegokolwiek innego oprogramowania razem z oprogramowaniem CD PROJEKT RED, poprzez emulację protokołu lub poprzez tworzenie lub korzystanie z prywatnych serwerów w zakresie gier i usług CD PROJEKT RED.
  • Nie wolno kopiować, wynajmować, wypożyczać, wydzierżawiać, sublicencjonować, dystrybuować ani publicznie odtwarzać naszych gier i usług bez uzyskania zgody CD PROJEKT RED.
  • Korzystając z naszych gier i usług, nie rób niczego co mogłoby mieć charakter rasistowski, ksenofobiczny, seksistowski, zniesławiający lub w inny sposób obraźliwy lub niezgodny z prawem. Trzeba być miłym dla innych!

W przypadku korzystania z określonej gry lub usługi sprawdź jej regulamin – uzupełnia on postanowienia Umowy Użytkownika i zawiera dodatkowe postanowienia co do tego, co można robić z daną grą lub usługą, a czego nie.

Poniżej znajduje się kilka przykładów rzeczy, których prosimy abyś nie robił/a. W skład tej listy wchodzi m.in. dekompilacja.

9.

TREŚĆ WYGENEROWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

9.1

Niniejszy ustęp dotyczy treści (np. tekstów, fotografii lub linków), które udostępniasz CD PROJEKT RED lub innym użytkownikom CD PROJEKT RED (np. poprzez wiadomości na forum kierowane do innych użytkowników CD PROJEKT RED) lub innych treści, które tworzysz korzystając z treści pochodzących od CD PROJEKT RED– w dalszej części „Treść Wygenerowaną przez Użytkownika”.

Pamiętaj proszę, że każda gra lub usługa CD PROJEKT RED może posiadać swój własny Regulamin, który może w odmienny sposób kształtować zasady dotyczące korzystania z Treści Wygenerowanej przez Użytkownika stworzonej w związku z tą grą lub usługą.

To, co sam/a stworzysz (tzw. User Generated Content) jest Twoją własnością. Upewnij się, że nie narusza ona żadnych praw osób trzecich.

9.2

Masz prawa do wszelkiej Treści Wygenerowanej przez Użytkownika, ale potrzebujemy, żebyś nam udzielił/a pewnych praw do tej treści, żebyśmy mogli ją transmitować przez gry i usługi CD PROJEKT RED. Co za tym idzie, udostępniając Treść Wygenerowaną przez Użytkownika za pośrednictwem dowolnych gier lub usług CD PROJEKT RED, udzielasz nam niewyłącznej licencji na korzystanie, modyfikowanie, odtwarzanie, tworzenie utworów zależnych, dystrybuowanie, przekazywanie, komunikowanie oraz publiczne wyświetlanie/przedstawianie Treści Wygenerowanej przez Użytkownika w związku z grami i usługami CD PROJEKT RED.

9.3

Przed skorzystaniem z Treści Wygenerowanych przez Użytkownika musisz upewnić się, że posiadasz wszelkie niezbędne prawa do tego, jak również sprawdzić, że mogą one być bezpiecznie wykorzystywane. CD PROJEKT RED nie dysponuje taką wiedzą ani nie ma możliwości sprawdzenia tego, zatem w tym względzie obowiązek spoczywa na Tobie.

9.4

Jeśli stworzysz Treść Wygenerowaną przez Użytkownika przy wykorzystaniu dowolnej grafiki, audio, video, tekstów, gameplaya, dodatków, postaci, ustawień lub innej treści CD PROJEKT RED masz prawo z niej korzystać i udostępniać ją dla rozrywki, ale nie wyrażamy zgody na: (i) jakiekolwiek korzystanie lub rozpowszechnianie Treści dla pieniędzy lub w jakichkolwiek celach komercyjnych, oraz (ii) umieszczanie Treści Wygenerowanej przez Użytkownika w grach lub usługach osób trzecich lub w formie samodzielnych produktów jakiegokolwiek charakteru, bez naszej uprzedniej zgody (o którą możesz poprosić pod adresem legal@cdprojektred.com). Miej proszę na uwadze, że każda prośba będzie indywidualnie analizowana i zastrzegamy sobie prawo zarówno do wyrażenia zgody, jak i do odmowy.

Możesz korzystać z treści CD PROJEKT RED, aby stworzyć Treść Wygenerowaną przez Użytkownika dla własnej przyjemności, ale nie w celach zarobkowych. Jeśli planujesz umieścić swoją Treść Wygenerowaną przez Użytkownika w cudzym produkcie lub z naszych treści stworzyć samodzielny produkt, poproś nas najpierw o zgodę.

10.

INFORMACJA ZWROTNA I SUGESTIE

10.1

Chcemy stale ulepszać nasze gry i usługi. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na wszelkie informacje zwrotne i sugestie - w takich przypadkach należy kontaktować się z CD PROJEKT RED poprzez adres legal@cdprojektred.com. CD PROJEKT RED nie ma obowiązku korzystania z takich informacji ani ich akceptowania, za przekazanie nam ich nie przysługuje Ci jakiekolwiek wynagrodzenie (w postaci finansowej lub innej).

Lubimy otrzymywać feedback od użytkowników – dzięki! Jednocześnie, nie bądźcie rozczarowani, jeśli z niego nie skorzystamy lub jeśli nie otrzymacie za niego wynagrodzenia. Nie oznacza to, że nie doceniamy Waszego wysiłku.

11.

KORZYSTANIE Z GIER CD PROJEKT RED W TWÓRCZOŚCI FANOWSKIEJ I LET’S PLAY

11.1

CD PROJEKT RED wyraża zgodę na tworzenie przez Ciebie twórczości fanowskiej (np. machinima, 'Let's Play' lub innych materiałów wideo, ilustracji, fanowskich modyfikacji gier) związanej z grami CD PROJEKT RED, o ile regulamin danej gry nie stanowi inaczej. Dozwolone jest zarabianie przez Ciebie na udostępnianiu twórczości fanowskiej na serwisach hostujących materiały video (takich jak np. YouTube). Pamiętaj jednak, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za to, co rozpowszechnisz. Miej również na uwadze zasady dotyczące korzystania z Treści Wygenerowanej przez Użytkownika, znajdujące się powyżej.

Nie mamy nic przeciwko wykorzystywaniu gier i usług CD PROJEKT RED w kanałach na popularnych serwisach hostujących materiały wideo, lub streamowaniu sesji gry na żywo w formie tzw. ”Let’s Play”.

12.

TREŚCI OSÓB TRZECICH I USŁUGI ZEWNĘTRZE

12.1

Gry i usługi CD PROJEKT RED mogą zawierać linki do stron internetowych lub treści osób trzecich. Decyzja o skorzystaniu z tych linków należy wyłącznie do Ciebie – nie możemy obiecać, że będą działały, jaki będzie ich wygląd, ani że będą darmowe.

Jeśli klikasz na link, który przenosi Cię poza nasze małe królestwo = nie możemy się już dalej o Ciebie troszczyć.

13.

GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZĄCE GIER I USŁUG CD PROJEKT RED

13.1

CD PROJEKT RED gwarantuje, że (i) jest uprawnione do zawarcia niniejszej Umowy oraz do udzielenia licencji na korzystanie z gier i usług CD PROJEKT RED, o których mowa w ustępie 2.1; (ii) dołożymy racjonalnie uzasadnionej staranności o jakość gier i usług CD PROJEKT RED oraz możliwość korzystania z nich przez Ciebie (iii) wykonując zobowiązania względem Ciebie wynikające z niniejszej Umowy dołożymy uzasadnionych starań w celu przestrzegania obowiązujących praw.

Składamy prawnie wiążące obietnice (zwane gwarancjami) co do gier i usług CD PROJEKT RED, np. że dołożymy uzasadnionej dbałości co do ich używania przez Ciebie. Wyjaśniamy też nieco więcej nt. tego, w jaki sposób jesteśmy odpowiedzialni za gry i usługi CD PROJEKT RED.

14.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14.1

Jeżeli naruszysz postanowienia pkt. 8 niniejszej umowy, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Ci dostępu do Gry (wypowiedzenia tej umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia).

Miecz Przeznaczenia ma Dwa Ostrza – jedno z nich trzymają nasi prawnicy, którzy bardzo prosili, aby podkreślić, że poniższa umowa jest dla nas naprawdę ważna. A tak na serio, nie jesteśmy fanami niepotrzebnych zasad, nie tworzymy ich wiele, ale są takie, które są dla nas bardzo istotne. Oznacza to mniej więcej tyle, że w skrajnych przypadkach ich naruszenia, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy i anulowania dostępu do gry.

14.2

Przepisy prawa konsumenckiego co do zasady przewidują możliwość odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku tej Umowy Użytkownika można to zrobić przesyłając oświadczenie na adres CD PROJEKT RED.

14.3

Możesz wypowiedzieć tę umowę licencyjną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

15.

PRAWO WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKÓW Z POLSKI

15.1

Korzystanie przez Ciebie z gier i usług CD PROJEKT RED oraz niniejsza Umowa podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem, natomiast wszelkie spory jej dotyczące będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia wynikłego z niniejszej Umowy, strona, która wygrywa jest uprawniona do otrzymania zwrotu swoich kosztów prawnych i wydatków.

Wszelkie pytania/ skargi/roszczenia natury prawnej dla użytkowników z Polski, dotyczące tej Umowy, podlegają prawu polskiemu i polskiej jurysdykcji.

16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1

Jeżeli dowolne postanowienie niniejszej Umowy okaże się bezskuteczne lub nieważne, pozostałe postanowienia zachowają ważność.

W tym ustępie znajduje się kilka dodatkowych reguł na temat Umowy, które, miejmy nadzieję, nie wymagają dodatkowych wyjaśnień.

16.2

Niniejsza Umowa, Polityka Prywatności oraz Regulaminy dla gier i usług CD PROJEKT RED stanowią całość porozumienia pomiędzy nami a Tobą w odniesieniu do niniejszej Umowy oraz zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne uzgodnienia.

Umowa i nasza Polityka Prywatności stanowią kontrakt między nami a Tobą.

16.3

Niniejsza Umowa reguluje relacje pomiędzy Tobą a CD PROJEKT RED. Na jej mocy nie powstają jakiekolwiek prawa wobec innej osoby.

Umowa wiąże tylko Ciebie i nas.

16.4

Należy mieć na względzie, że CD PROJEKT RED podlega różnym obowiązkom prawnym i może być zobowiązane do stosowania się do żądań uprawnionych organów państwowych lub innych wymogów prawnych.

Może się tak zdarzyć, że będziemy musieli zastosować się do żądań przedstawionych nam przez uprawnione organy państwowe.

Uwaga: proszę pamiętać, że prawnie obowiązująca jest pełna wersja – krótkie podsumowanie po prawej stronie ma jedynie na celu pomóc w lepszym zrozumieniu prawnie wiążącej wersji.